גופי שידור
ערוץ 2
ערוץ 10
15 שנה לרדיו האזורי
רדיו אזורי
סיפורי ההקמה
הפצת שידורים בעבר

ערוץ 10

במרס 2000 פורסם תיקון לחוק הרשות השנייה, שבישר את הקמתו של ערוץ מסחרי נוסף במדינת ישראל - ערוץ 10, שישדרו בו שני זכיינים. שידורי הערוץ החלו ב-28 בינואר 2002 (ט"ו בשבט). הזכיין "ישראל 10" שידר במשך שבעה ימים בשל העיכוב בהיערכותו של הזכיין השני, "שידורי עדן". ב-1 ביולי 2002 אישרה מועצת הרשות מיזוג בין שתי הקבוצות שזכו במכרז: "ישראל 10" ו"שידורי עדן", כפוף לכמה תנאים. מ-21 באוגוסט 2002 מפעיל את ערוץ 10 זכיין אחד, וחברת חדשות הממומנת על ידי הזכיין. באפריל 2003 נכנס הערוץ להקפאת הליכים עקב קשיים כלכליים והכנסות נמוכות בהשוואה לציפיות. בתקופה זו תוקן חוק הרשות השנייה כך שהופחתו מחויבויות הערוץ (בהשקעה ובתוכן) וכן נמחקו מחויבויותיו בשנתיים הראשונות לשידוריו. למרות הקשיים הרבים שבהם נתקל הערוץ, ניסו קברניטיו למצבו כערוץ מרכזי וניכרו ניצני התאוששות. תכניות מקור איכותיות וייחודיות החלו להיות משודרות, לצד תכניות רכש איכותיות. הערוץ יצא מהקפאת ההליכים בתאריך 14 במרס 2004, לאחר גיבושו של הסדר נושים וכניסת משקיעים חדשים (לאודר ובן צבי).
בינואר 2010 תוקן חוק הרשות השנייה והוארך זכיונה של "ישראל 10" לשנתיים נוספות עד ינואר 2012. הארכת הזכיון נעשתה במסגרת תנאים שנקבעו ופורטו בחוק, לפיהם על הזכיין להשלים את החוסרים שצבר בהוצאות על תוכן במהלך שנות הזיכיון ואת החוסרים בתשלום דמי זיכיון ותמלוגים. בענף הטלוויזיה יש תקווה וציפייה שהמשך שידורי הערוץ יהיו איכותיים ומוצלחים.

 לוח שידורים מתוכנן – ערוץ 10 
 
 מאגר לוחות שידורים – ערוץ 10  

רשימת זכיינים ערוץ 10

ישראל 10

כתובת:דרך השלום 53 גבעתיים 53454

טלפון:077-6101000

פקס:03-7331040

אינטרנט:10tv.nana10.co.il

מנכ"ל:יוסי ורשבסקי


חדשות 10

כתובת:דרך השלום 53 גבעתיים 53454

טלפון:077-6101600

פקס:03-7331666

אינטרנט:10tv.nana10.co.il

מנכ"ל:גולן יוכפז