הפצת שידורים
שידורים דיגיטליים
שידורי רדיו
הפצת שידורים בעבר
אתרי שידור אנלוגיים-ערוץ 2

מערך השידור האנלוגי

הפצת שידורים בטלוויזיה - ערוצים 2 ו - 10


הסברים על דרכי קליטת ערוצים 2 ו -10

קליטה חופשית מהלוויין באמצעות צלחת וממיר ספרתי

של ערוצים 2 ו- 10 :
יש לכוון את צלחת הקליטה כמפורט:
זווית הגבהה - 34.1 מעלות
אזימוט - 236.7 מעלות
תדר קליטה - 11,658.75 מגהרץ
קיטוב – אנכי
קצב אותות – 8.5 מגה סימבול לשנייה


קליטה חופשית מהאוויר של ערוץ 2 באמצעות אנטנה מרכזית בתדרי UHF (אנלוגי)

למצוא תחילה את תחנת השידור הקרובה לאזור מגוריך והמכסה את האזור שבו אתה מתגורר.

לוודא כי מערך האנטנה תקין (אנטנה, מגבר, מיקסר, תשתיות הכבלים היורדות מהאנטנה לבית).

לסרוק בטלוויזיה עד קליטת התחנה באפיק המתאים כמפורט בטבלת אתרי השידור . לחילופין, לקבוע בטלוויזיה את האפיק או התדר בהתאם לטבלה .

לשמור בזיכרון הטלוויזיה או הווידיאו את התחנה הנקלטת.


קליטה למנויי הטלוויזיה הרב ערוצית

מנויי חברות הטלוויזיה בכבלים ובלוויין יכולים לקלוט את ערוצים 2 ו- 10 (אנלוגית ודיגיטלית) ללא תשלום כחלק מחבילת הערוצים הבסיסית.