ס
הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

טיפול בפרסומות

הרשות השנייה מפקחת על תשדירי פרסומת כחלק מהליך הבקרה השוטף שהיא מבצעת. הרשות בודקת מראש תשדירים בנושאי בריאות, תשדירים הפונים לילדים או שמופיעים בהם ילדים, ותשדירים שקיים חשש שיש בהם ביטויים (חזותיים ומילוליים), מסרים  או תכנים של מין או רמיזה מינית, אלימות, אכזריות או גזענות, או שקיים חשש, כי יש בהם משום פגיעה בטעם הטוב, בכבודו של אדם או ברגשות הציבור. כמו כן בודקת הרשות תשדירים שהזכיינים מגישים לה לחוות דעת מקדימה ומבצעת בקרה על הפרסומות לאחר שידור, הן באופן אקראי והן בעקבות פניות ציבור. הרשות רשאית לדרוש את שינוי התשדיר, הגבלת שיבוצו לשעות מסוימות, או פסילתו של תשדיר שאינו עומד בכללי השיבוץ או האתיקה בפרסומת.

במיזם ראשון מסוגו בענף התקשורת בישראל, נקבע תהליך של רגולציה משותפת (co-regulation) של הרשות השנייה עם השחקנים השונים בשוק הפרסום (מפרסמים ומשרדי פרסום). תחילתו של המיזם במחצית השנייה של שנת 2004, עם הצטרפותם של נציגי איגוד חברות הפרסום ואיגוד המפרסמים לוועדה הציבורית שהקימה הרשות ושתפקידה היה ליצור מדריך אתיקה בפרסומות. הליך ההידברות יצר מחויבות של כל הצדדים להגיע להסכמה על הרף האתי הראוי בתשדירי פרסומת והביא לגיבושו של מדריך האתיקה.

כהמשך של המיזם גובש גם מנגנון "התו האתי" שעקרונותיו נחתמו בסוף ספטמבר 2005. מנגנון זה מעניק למשרדי פרסום ולמפרסמים שעברו הדרכה על ידי הרשות וקבלו על עצמם את עקרונות התו האתי, פטור מהצורך להעביר לאישור מראש של הרשות תשדירים המחויבים באישור מוקדם. משרדי פרסום ומפרסמים שהוענק להם תו אתי יעבירו מעתה את הפרסומות ישירות לאישור הזכיינים.

 

 לפניכם דוגמאות של תשדירי פרסומת שהוסדרו על ידי הרשות.

חיפוש במאגר פרסומות
התשדיר:
מ:
יום  חודש שנה
עד:
יום  חודש שנה
סיבת הטיפול:
הגורם המשדר:
דוגמאות לתשדירי פרסומות שהוסדרו ע"י הרשות
 • תשדיר סיינטולוגיה

  7 במאי 2013 - רדיו FM 99 ECO


  סיבת הטיפול:

  פרסומת בענייני בריאות


  החלטת הרשות:

  סיבת הטיפול: התשדירים מציעים לציבור "שיפור הבריאות", וזאת בניגוד  להוראות כלל 11(ג) לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו), התשנ"ט-1999 ("הכללים") המחייב קבלת הוכחות למהימנות התשדיר והטענות הנטענות בו לפני אישור פרסום תשדיר בענייני בריאות.

  לאור האמור, אלא אם יוצגו לרשות הוכחות בדבר "שיפור הבריאות" באמצעות המרכז לסיינטולוגיה, לא ניתן לכלול טענה זו במסגרת תשדיר פרסומת.

  כמו כן, התשדירים עוסקים בנושא השנוי במחלוקת בציבור וזאת בניגוד לכלל 5 לכללים, הקובע, בין היתר, כי אין לשדר תשדיר פרסומת שיש בו העברת מסר בנושא חברתי או ציבורי השנוי במחלוקת בציבור. הרשות סבורה, כי תשדיר שתכליתו גיוס מאמינים לאמונה הסיינטולוגית הינו שנוי במחלוקת במהותו.

  בהתאם להוראות פסיקת בית המשפט העליון, בעניינים השנויים במחלוקת ציבורית, ניתן לשדר תשדיר פרסומת הכולל אינפורמציה בלבד, ללא יסוד של תעמולה או שכנוע. ככל שיוצג לרשות תשדיר העומד בכללים שנקבעו בפסיקה, נבחן אותו לגופו.

  לאחר קביעה זו, אישרה הרשות נוסח תשדיר אחד שהיה אינפורמטיבי בלבד, ללא יסוד של תעמולה או שכנוע.

 • פדישאור - סימילאק

  1 בינואר 2013 - תחנות רדיו אזורי


  סיבת הטיפול:

  פרסומת בענייני בריאות


  החלטת הרשות:

  אישור השיווק שניתן למוצר ע"י משרד הבריאות הגדיר מפורשות את המוצר כ"מזון ייעודי" וכי הוא מיועד לשימוש ב"המלצה ובפיקוח רפואי בלבד". בשונה מכך, תשדיר הפרסומת למוצר זה פונה לקהל הרחב תוך המלצה לצרוך אותו כהשלמה תזונתית לילדים הבררנים בבחירת מזונותיהם.

  התחנות הונחו היה וישובו לשדר התשדיר לתקן בהתאם לסייגים הבאים:
  "המוצר מיועד לגילאים שנה עד גיל 10".
  "יש לצרוך את המוצר בהמלצה ובפיקוח רפואי בלבד".

 • ילד שביר / ילד זכוכית – תשדיר מאת משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

  18 בדצמבר 2011 - תחנות רדיו אזורי


  סיבת הטיפול:

  השתתפות ילדים בתשדיר הפרסומת


  החלטת הרשות:

  התשדיר הועבר לרשות לשם אישור מוקדם טרם עלייתו לשידור. לאחר צפייה בתשדיר הוחלט כי אף שהרשות מכירה בחשיבותם הרבה של המסרים שמועברים בו, הרי שעולה הצורך להגביל את שעות שידורו. הרשות סברה כי היות שהתשדיר מציג תמונות העלולות לגרום לפחד ולפגיעה בקרב קהל הצופים הצעיר (בעיקר תמונת התרסקות הילד מזכוכית) ובשל העובדה כי המסר העיקרי בתשדיר מיועד מלכתחילה לציבור הנהגים בלבד, הרי שיש מקום להגביל את שעת שיבוצו של התשדיר החל מהשעה 20:00 - שעה שבה ילדים צופים בטלוויזיה בליווי הוריהם. כמו כן, ביקשה הרשות כי התשדיר ילווה בכתובית המציינת את חשיבות הצפייה בתשדיר בליווי הורה או מבוגר.
   
  לאחר שבוע מיום שידור התשדיר לראשונה, שבה הרשות ובחנה את החלטתה בנוגע להגבלת שעות השידור. לאחר שנבדקו הנתונים בהתייחס לתגובת הציבור לתשדיר, ובשל העובדה כי בזמן זה רובו של קהל הצופים הצעיר כבר הספיק להיחשף למסרים בתשדיר בליווי של מבוגר, מצאה הרשות כי ניתן להסיר את מגבלת השיבוץ שנקבעה ולשדר את התשדיר לאורך היום כולו.

 • תשדיר לחברת ההלבשה התחתונה "בוניטה דה מאס" – פמלה אנדרסון

  26 במאי 2011 - תחנות רדיו אזורי


  סיבת הטיפול:

  רימוז מיני ופגיעה רגשות הציבור


  החלטת הרשות:

  התשדיר הוגש לאישור הרשות השנייה בעקבות החלטת מועצת הרשות מתאריך 1 ביוני 2004, כי על זכייני הערוצים המסחריים להעביר מראש לבדיקתה של הרשות השנייה, כל תסריט/תשדיר אשר קיים חשש שיש בו ביטויים (ויזואליים או מילוליים) מסרים או תכנים, של מין או רמיזה מינית, אלימות, אכזריות או גזענות, או שקיים חשש כי יש בו משום פגיעה בטעם הטוב, בכבודו של אדם או ברגשות הציבור.

  בתשדיר נראית השחקנית פמלה אנדרסון מציגה באמצעות ריקוד את מוצרי ההלבשה התחתונה של חברת "בוניטה דה מאס". הואיל ובתשדיר קיימים אלמנטים שאינם ראויים להיות מוצגים בפני קטינים, קבעה הרשות כי הוא יוגבל לשידור החל מהשעה 22:00 – זמן המיועד לצפיית מבוגרים או לצפייה המלווה ע"י מבוגרים.

 • תשדיר של פיקוד העורף – מרחב מוגן (אזעקה)

  2 במאי 2011 - תחנות רדיו אזורי


  סיבת הטיפול:

  פנייה לרגש הפחד ופגיעה ברגשות הציבור


  החלטת הרשות:

  התשדיר נבדק ע"י הרשות בעקבות פניות ציבור רבות שהגיעו בעניינו, בנוגע לתחושת הפחד והחרדה שעוררה האזעקה הנשמעת בתשדיר. הרשות הורתה על הורדת התשדיר משידור עד לביצוע תיקונים שיצמצמו את אלמנט החירום המוצג בו. יצוין כי הגיעו תלונות בנושא זה גם לפיקוד העורף, והנושא סוקר באופן נרחב בתקשורת הכתובה.

  הרשות דרשה את הנמכת קול האזעקה עד למינימום ואת שילובה בשיר ברקע, וציון הבהרה בקולו של הקריין כי אין המדובר באזעקת אמת. כמו כן, נדרשה הגדלת הכותרת המבהירה כי מדובר ב"תשדיר מידע לציבור" והוארך זמן הופעתה, כך שתשהה על המרקע לאורך התשדיר כולו. הדרישות האמורות נבעו מהצורך להרגיע את ציבור הצופים שנבהל מהתשדיר בגרסתו המקורית וסבר שמושמעת אזעקת אמת בזמן שידורו.  התשדיר תוקן בהתאם.

1 2 3 4 5 6 7 8
הבא