הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
דוחות הרשות
דוחות הנציב
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

דוחות

נספח לדוח הרשות השנייה לשנת 2001 (כספים)
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - נספח
דוח הרשות השנייה לשנת 2001
דוח הרשות השנייה לשנת 2001
דוח מסכם של פעילות הרשות השנייה לשנת 2001.
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - גרסה מלאה (M.B 2.4)
דוח הרשות - פרקים: כספים, משפטי, פניות ציבור ויחסי ציבור, הקמת אתר האינטרנט, ביקורת פנים, נציב תלונות הציבור, חוק חופש המידע (M.B 0.4)
דוח הרשות - פרק טלוויזיה (M.B1.1)
דוח הרשות - פרק רדיו (M.B 0.6)
דוח הרשות - דבר הזכיינים (M.B 0.4)
נספח לדוח הרשות השנייה לשנת 2000 (כספים)
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - נספח
דוח הרשות השנייה לשנת 2000
דוח הרשות השנייה לשנת 2000
הדוח מרכז את פעילות הרשות לשנת 2000. השנה הדוח פותח גם שער חדש לתחילת פעילותו של הערוץ המסחרי הנוסף – הערוץ השלישי.
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - גירסה מלאה (M.B 4.3)
דוח הרשות - פרקים: כספים, משפטי, פניות ציבור, יחסי ציבור (M.B 0.7)
דוח הרשות - פרק טלוויזיה (M.B 1.3)
דוח הרשות - פרק רדיו (M.B 1.2)
דוח הרשות - דבר הזכיינים (M.B 0.7)
דוח הרשות השנייה לשנת 1999
דוח הרשות השנייה לשנת 1999
דוח מסכם של פעילות הרשות השנייה לשנת 1999.
קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח הרשות - גרסה מלאה (M.B 1.8)
דוח הרשות - פרק רדיו (M.B 0.3)
דוח הרשות - פרק טלוויזיה (M.B 0.7)
דוח הרשות - פרקים: הנדסה, כספים, משפטי, פניות ציבור, סקרים, דבר הזכיינים (M.B 0.8)
תוצאות קודמות
1 2 3 4 5 6 7 8 9
הבא