הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
דוחות הרשות
דוחות הנציב
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

דוחות

מחקר מעקב בנושא: הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו שמה לה למטרה לעסוק בסוגית הגיוון התרבותי בשידורי הערוצים המרכזיים שבפיקוחה.  הרשות רואה בגיוון התרבותי בשידורים את אחת המטרות הציבוריות המרכזיות שעליה לקדם. דוח מחקר זה מרכז את ממצאי מחקר המעקב הראשון. מטרת המחקר היא יצירת כלי לבחינת פעילותו של כל משדר (זכיינים וחברות חדשות).  אנו רואים במחקר בסיס לשיח עם המשדרים ופתח לדיון ציבורי מתמשך ונרחב בסוגיה בעלת חשיבות רבה מבחינה חברתית ותרבותית.

קבצים להורדה:
קבצים להורדה:
דוח מחקר המעקב - הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא
קובץ נספחים
1