הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

שומרים על העברית

בשולי ההינתקות

מאת: ראומה יצחקיבשולי ההינתקות
  בשולי ההינתקות

אמנם ההינתקות כבר מאחורינו, אך עד היום ניכר בלבול רב במושגים; יש הגורסים הינתקות ויש הגורסים התנתקות. אלו הם שני שמות פעולה ששורשם משותף: נ.ת.ק.
הינתקות הוא שם פעולה של נִתַּק (מבניין נפעל), ואילו התנתקות הוא שם הפעולה של הִתְנַתֵּק
(מבניין התפעל). פירוש הפועל ניתק : נעקר, נתלש ממקומו. ביהושע ח’ 16 "וירדפו אחרי יהושע ויינתקו מן העיר". הפועל מופיע במקומות מספר במקרא.
לעומתו הפועל התנתק אינו מופיע במקרא, אך ברש"י, שבת קנ"ד, נאמר:"והן מתנתקות זה מזה".
ובעברית החדשה:"שלשלת שלא נתנתקה עד היום הזה" (קלוזנר, הספרות ג’ 247 )"הקשר בינינו מתנתק" (ברש,ב’ 275 ).
מכאן ניתן להסיק, שהינתקות יש בה ממד חד-צדדי, ואילו התנתקות יש בה מן ההדדיות, ולכן יש לומר: תכנית ההינתקות.

שגיאה אחרת היא הגיית השם שֹדרות. המילה שֹדרה מופיעה במקרא ופירושה:שורה, מערכת סדורה. "וַיִסְפֹּן...גבים ושֹדרות בארזים" מלכים א’, ו’ 9. (ופירושו:שורת עמודים בבניין). "והבא אל השֹדרות יומת" מלכים ב’, יא’ 8 (ופירושו: טור של אנשים). ובמילון: שֹדרות משורש: שֹ.ד.ר שפירושו סדר, שורה של דברים ערוכים בסדר מסוים, בזה אחר זה. ולכן את שמה הסמלי של שְֹדֵרוֹת, עיירה בנגב הצפוני-מערבי, לציון מפעל נטיעת שֹדרות של הקרן הקיימת לישראל יש לומר ב-שֹ, כלומר: שְֹדֵרוֹת.

 

 

מאמרים נוספים
1 2 3
הבא