הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

שומרים על העברית

לילות או ימים ?

מאת: ראומה יצחקיבחדשות ובתכניות האקטואליה אנו שומעים "עושה ימים כלילות בניסיונות לחזק את הקואליציה".

הביטוי "עשה ימים כלילות" לא תקין ואף לא הגיוני. הביטוי המקורי הוא "מֵשים לילות כימים" ( על פי מועד קטן כה, איתן אבניאון, לשון ראשון ), ופירושו : עוסק בדבר כל הזמן, ללא הרף. "מֵשים" פירושו "עושה" וכך התגלגל הביטוי ונעשה "עושה לילות כימים", הכוונה עובד יומם ולילה, לא נח אף לרגע.

 

כידוע, יום הוא הזמן שמזריחת השמש ועד שקיעתה, והוא הזמן שבו עובדים בדרך כלל, ואילו לילה הוא פרק הזמן משקיעת השמש ועד זריחתה למחרת, והוא זמן המנוחה של האדם.

אולי משום שיש ביטויים רבים המערבים יום ולילה, כגון: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה" (יהושע א, ח), "ארבעים יום וארבעים לילה"(שמות לד, כח), "ויעמיד משמר עליהם יומם ולילה" (נחמיה ד, ג).  מכאן אולי השגיאה "עשה ימים כלילות", כיוון שאדם הופך את הלילות לימים כאשר הוא עובד גם בלילה, ולכן כדברי אחד העם יש לומר: " ואיש בעל השקפות כאלה עושה לילות כימים במשך עשר שנים" ( אחד העם, שסט). ובלשון החדשות: " אנשי המשלחת של משרד הביטחון עושים לילות כימים במסע ההסברה של ישראל נגד סוריה".

מאמרים נוספים
1 2 3
הבא