הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

שומרים על העברית

על פניו ועל הפנים

מאת: ראומה יצחקי
"על פניו התכנית נראית מעניינת". "על פניו נראה שסידורי האבטחה היו לקויים". בתכניות מלל בטלוויזיה וברדיו משתמשים הדוברים לעתים קרובות בביטוי זה.

מה רוצה הדובר לומר? מניין הגיע אלינו הביטוי הזה? האם הוא מיטיב לבטא את כוונת הדובר ?

לעיתים משתמשים בעברית בביטויים מתורגמים. לא כל ביטוי מבטא את כוונת הדובר. כאן השתמשו בתרגום של הביטוי האנגלי "
On the face of it". פירושו של ביטוי זה בעברית הוא לכאורה, בהתרשמות ראשונית, למראית עין. "לכאורה התכנית נראית מעניינת". "לכאורה נראה שסידורי האבטחה היו לקויים". מכאן שהתרגום "על פניו" אינו מוצלח.

אם בכל זאת מתעקשים להישאר בתחום הפנים אפשר לומר: "על פני הדברים", שפירושו בבחינה לא מעמיקה, והוא היפוכו של הביטוי "לעומקם של הדברים". "על פני הדברים התכנית נראית מעניינת", "על פני הדברים נראה שסידורי האבטחה היו לקויים". בבחינה מעמיקה של הדברים, ניכר שהמילה "לכאורה" מתאימה לכאן יותר.

ועוד בתחום הפנים - בעגה (בסלנג) מרבים להשתמש גם בביטוי "על הפנים": "הבוקר התעוררתי על הפנים", "הבחינה היום הייתה על הפנים".
הכוונה: במצב גרוע, מצב ביש, מזופת, לא מוצלח, מאכזב.
הביטוי "על הפנים" נעשה שגור בשנים האחרונות. אמנם במילון לעברית מדוברת של דן בן אמוץ ונתיבה בן יהודה הביטוי אינו מופיע, אבל במילונים החדשים אנו מוצאים אותו.

אולי השימוש הלקוי ב"על פניו" סלל את הדרך לכך שהיום השפה שאנו מדברים היא "על הפנים".


מאמרים נוספים
1 2 3
הבא