הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

שומרים על העברית

משחק מסכן, כל הזמן מנצחים אותו...

מאת: מרים טמירמשחק מסכן, כל הזמן מנצחים אותו...
  משחק מסכן, כל הזמן מנצחים אותו...

בכל הדורות התעשרה העברית מלשונות אחרות שבאה אתן במגע. התופעה תקינה, כל עוד אינה פוגעת בדרכי החשיבה הלשונית של העברית. אך בדורנו יש לתקשורת השפעה עצומה ומידית שמקצרת תהליכים, ומחדירה את דרכי ההתבטאות שלה לצופים שהם בבחינת "קהל שבוי".

 

על התקשורת בימינו שהיא אחת ממובילי התרבות (לטוב ולרע) השתלטה האמריקניזציה המציפה אותנו בכתבי עת, בספרים, בסרטים ובשידורי טלוויזיה. הדברים הגיעו עד כדי פגיעה במבנה הלשון, כמו: "מנצח את המשחק," "מנצח את הבחירות," וכדומה. משחק מסכן, הוא מנוצח בלי הרף...והכול כמובן, בהשפעת "WIN THE GAME - (מושא ישיר).  וכך אנו מקבלים את האבסורד שבהיפוך המשמעות העברית שההתבטאות התקינה שלה: "מנצח במשחק, מנצח בבחירות" (מושא עקיף). כאן חלה שבירה תחבירית, שבירה של מבנה השפה הפוגעת במילות היחס המבטאות את המבנה הלוגי, ובכך את הקישוריות שבין חלקי המשפט. ועוד: בפרסומות, למשל, השמיעו: "זה מרגיש נפלא" במשמעות של "ההרגשה נפלאה, או זה מורגש..." ושוב לפנינו תרגום של "it feels good", ושוב שבירה של העברית הפוגעת במטרה על ידי פגיעה במשמעות הנובעת מהיפוך הבניינים הדקדוקיים הראויים.                                

 

ועוד הגדילו לעשות בטלוויזיה וברדיו, ומעבירים מסר שלם בשפה האנגלית. כאן אנו עדים להתבטלות פרובינציאלית בפני האמריקנית שהיא, אמנם, השפה השלטת בעולם המערבי. כביכול, מה שנאמר באנגלית, גם אם היא רצוצה, וגם אם היא בחיקוי נלעג, משכנע יותר ומובן יותר משפת האם העברית.

 

 

מאמרים נוספים
1 2 3
הבא