מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הארכת מועד להגשת מועמדות למאגר הדירקטורים/ות מטעם הרשות השנייה בחברות החדשות

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו החליטה להאריך את המועד להגשת מועמדות להיכלל במאגר מועמדים מטעמה לצורך אפשרות מינויים בעתיד לנציגי ונציגות ציבור בדירקטוריונים של חברות החדשות המפוקחות על ידי הרשות השנייה.

קבצים להורדה
קובץ להורדה
לכל הידיעות ידיעה הבאה