מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

שינוי בתדר הקליטה בשידורי ערוץ 12 וערוץ 13

החל מיום ה-4.02.2020 משתנה תדר הקליטה וה-Symbol rate לקליטת ערוץ 12 וערוץ 13 בשידורים הפתוחים בלוויין "עמוס 7".

 

החל מיום ה-4.02.2020 משתנה תדר הקליטה וה-Symbol rate לקליטת ערוץ 12 וערוץ 13 בשידורים הפתוחים בלוויין "עמוס 7".

 

תדר הקליטה החדש הינו MHz11053 מגהרץ

 Symbol rate – 8.52M

יש לבצע סריקה אוטומטית או קביעה ידנית למציאת מיקום הערוצים בתדר החדש.

 (שידורים בחפיפה בתדר הישן והחדש יחלו מיום ה -20.01.20 עד ליום 3.2.2020)

קליטת השידורים באמצעות YES, HOT ועידן + ללא כל שינוי

פרטים נוספים במרכז המידע של הרשות השנייה

בטלפון 9524*

צפייה נעימה

לכל הידיעות ידיעה הבאה