מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

קליטת שידורי ערוץ 2 בשיטה לווינית אנלוגית

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בוחנת את המשך הפצתם של שידורי ערוץ 2 בשיטה לווינית-אנלוגית. צופים אשר ברשותם צלחת לווינית-אנלוגית המעוניינים להעביר לרשות השנייה את התייחסותם בנושא מוזמנים לפנות אלינו החל מיום א’ 18.9.05: טל’: 3445*; פקס: 02-6556287. בפנייתכם אנא ציינו את שמכם ומספר הטלפון להתקשרות עמכם.

הרשות השנייה מפיצה את שידורי ערוץ 2 בשלוש שיטות הפצה :
- הפצה קרקעית אנלוגית - השידור מופץ דרך מערך משדרים הפרוס ברחבי הארץ, וניתן לקליטה בבתים דרך אנטנה ביתית רגילה.
- הפצה לווינית ספרתית (דיגיטלית) - השידור מופץ בשיטה דיגיטלית ללווין וניתן לקליטה בבתים באמצעות צלחת דיגיטלית קטנה המותקנת על הגג וממיר דיגיטלי בצמוד למכשיר הטלוויזיה (יש מכשירי טלוויזיה מתקדמים בהם לא נדרש ממיר חיצוני).
- הפצה לווינית אנלוגית - השידור מופץ בשיטה אנלוגית ללווין וניתן לקליטה בבתים באמצעות צלחת אנלוגית גדולה המותקנת על הגג וממיר אנלוגי בצמוד למכשיר הטלוויזיה.
בנוסף, מעבירה הרשות את השידור באמצעות סיב אופטי לחברות הכבלים (HOT) והלווין (YES) וכל מי שמנוי עליהן יכול לקבל את שידורי ערוץ 2 דרכן.

מדוע הרשות בוחנת את המשך ההפצה בשיטה הלווינית-אנלוגית ?
ההפצה הלווינית-אנלוגית היא שיטה מיושנת מבחינה טכנולוגית, יקרה מאוד מבחינה כלכלית ובזבזנית מבחינת ניצול המשאבים בלווין. ככל שיטת שידור אנלוגית, היא אינה מאפשרת למשתמש בה ליהנות מהיתרונות הטמונים בהפצה ספרתית (דיגיטלית), כמו איכות משופרת של תמונה ושמע, שירותים נלווים ויישומים אינטראקטיביים (כמו קריאת כתוביות סמויות עפ"י דרישה, תרגום סימולטני לשפות זרות ועוד).

המגמה בכל העולם היא לעבור להפצת השידורים בשיטה ספרתית, וגם ישראל נערכת להקמת תשתית ספרתית להפצת ערוצי הטלוויזיה הפתוחים. מפאת חסרונותיה של ההפצה הלווינית-אנלוגית, ולאור המגמה שתוארה, בוחנת הרשות השנייה את הנחיצות שבהמשך שיטת הפצה זו.

לצורך קבלת החלטה, נעזרת הרשות השנייה במספר כלים לקבלת נתונים ומשוב. הרשות מבקשת לקבל אינדיקציה על היקף המשתמשים בשיטת הפצה זו, על אפיונם ועל ההשפעה שיכולה להיות לביטול השיטה על ציבור הצופים. במסגרת זו, פונה הרשות השנייה לציבור, ומאפשרת לכל מי שחפץ בכך לפנות אליה ולהתייחס לנושא.

צופים המשתמשים בצלחת אנלוגית לקליטת שידורי ערוץ 2, מוזמנים לפנות לרשות השנייה בטלפון 3445 * (חיוג מקוצר) בימים א’-ה’, בין השעות 08:00 22:00.

מה תעשה הרשות השנייה עם ההתייחסויות שתקבל ?
כל התייחסות ופנייה של צופים תירשם על-ידי המוקדן/ית, שיבקשו מהפונה מענה למספר שאלות ופרטים להתקשרות חוזרת. כל הפניות יועברו בסיום התהליך להנהלת הרשות השנייה, שתנתח את הנתונים ותיעזר בהם לצורך קבלת החלטתה. כמי שמשרתת את האינטרס הציבורי, חשוב לרשות לשמוע את דעתם של האזרחים ולשתף אותם בתהליך קבלת ההחלטות.

כיצד אני יכול לדעת האם אני קולט/ת את ערוץ 2 באמצעות צלחת אנלוגית ?
ניתן להיעזר במבחנים הבאים:
- יש לי צלחת המותקנת על גג הבית שגודלה מטר וחצי ויותר.
- אני קולט את ערוץ 2 אך לא קולט את ערוץ 10.
- אין לי יישומים מתקדמים המאפיינים את השיטה הדיגיטלית (כדוגמת יישומים אינטראקטיביים וכד’).
- על קופסת הממיר שליד מכשיר הטלוויזיה לא כתוב שהיא ספרתית (Digital).

קבצים להורדה
מודעה בנושא שפורסמה בעיתונות - בשפה העברית.
מודעה בנושא שפורסמה בעיתונות - בשפה הרוסית.
לכל הידיעות ידיעה הבאה