מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

החלטות מועצת הרשות השנייה 2-8

לעיון בפרוטוקולים של ישיבות מועצת הרשות השנייה לחצו כאן.

מצורפים להלן פרוטוקולי ההחלטות של ישיבות המועצה הנוכחית מתחילת כהונתה.  ישיבות שלא נתקבלו בהן החלטות אינן מופיעות.  לתשומת ליבכם בישיבות מועצה מס’ 1,2 ו-6 לא התקבלו החלטות. 
קבצים להורדה
פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 3 מתאריך 4.9.05
פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 4 מתאריך 11.9.05
פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 5 מתאריך 25.9.05
פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 7 מתאריך 9.10.05
פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 8 מתאריך 31.10.05
לכל הידיעות ידיעה הבאה