מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

קול קורא - תמיכות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

לשנת 2012 - סבב ב’

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מעניקה תמיכה לגופים ציבוריים המקיימים אירועים בישראל, המקדמים את נושאי הטלוויזיה המסחרית-ציבורית והרדיו האזורי ותומכים בקידום היצירה הישראלית בנושאים אלה:

א. קידום יצירה מקומית והפקות מקור
ב. רב תרבותיות בטלוויזיה, ברדיו ובקולנוע
ג. חינוך ואוריינות בתקשורת
ד. קידום הפריפריה

תינתן עדיפות לאירועים המתקיימים בפריפריה.

התמיכות יינתנו לפי נוהל תמיכות הנמצא באתר הרשות  (אין מדובר בהליך מכרזי).

את הבקשות לתמיכה ניתן להגיש עד יום ג’, ב’ באייר תשע"ב,24 באפריל 2012, בשעה 14:00, לליאת כהן liatcohen@rashut2.org.il , טלפון לבירורים: 02-6556208.


* ניתן להגיש בקשות לאירועים שמתקיימים עד הרבעון הראשון של שנת 2013, כאשר בקשות הנוגעות לרבעון של שנת 2013 יידונו בוועדת תמיכות לשנת 2013.

 

 


 

קבצים להורדה
נוהל תמיכות 2012 וטופס הגשת בקשה לתמיכה
לכל הידיעות ידיעה הבאה