מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

פרוטוקולים של ועדת המכרזים במכרז ערוץ 2

הרשות השנייה מפרסמת את הפורטוקולים של ועדת המכרזים שקבעה את הזוכים במכרז ערוץ 2.

כזכור, לאחר סיום המכרז לערוץ 2 קיימה הרשות תהליך בו הושחרו הפרטים המהווים סודות מסחריים של המתמודדים במכרז.  עתה לאחר סיום התהליך ניתן לעיין בפרוטוקולים באתר הרשות השנייה.

מנשה סמירה, יו"ר מועצת הרשות השנייה צייין כי זהו סיומו של תהליך ארוך בו נבחרו הזוכים והועברו הפרטים המלאים לידיעת הקבוצות המפסידות.  לאורך כל תהליך המכרז נהגנו בשקיפות מלאה מול המתמודדים ומול הציבור וכך אנו נוהגים גם כעת.  התהליך המכרזי נשען על אמות מידה מקצועיות, ענייניות וכך ניתן גם להתרשם מהפרוטוקולים.

לפרוטוקולים שפורסמו ב-26.6.05 של ישיבות מועצה מהתאריכים: 11.405, 12.4.05 ו-13.4.05, ראה קישור.  לפרוטוקולים נוספים של התשאולים שערכה מועצת הרשות השנייה לקבוצות המתמודדות במכרז, לחץ כאן.

קבצים להורדה
פרוטוקולים מה - 11.04.05
פרוטוקולים מה - 12.04.05
פרוטוקולים מה - 13.04.05
לכל הידיעות ידיעה הבאה