מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

בלעדי ל"כלכליסט" - ועדת חייק התייאשה ממשרד התקשורת: מיזוג בזק-yes יוכרע בידי הרשות להגבלים עסקיים (כלכליסט)

מאת: 14:37 גילעד נס (כלכליסט)זאת כחלק מהמלצות הוועדה לביטול ההפרדה המבנית, ולאור העיכוב המתמשך בגיבוש רגולציה לשידורי וידאו באינטרנט

ההמלצות הסופיות של ועדת חייק אינן שונות באופן מהותי מהמלצות הביניים שפרסמה הוועדה בחודש מרץ, אולם לפחות בתחום אחד נראה כי הוועדה מצהירה על חוסר אמונה במשרד התקשורת - ביטול ההפרדה המבנית בין חטיבות התקשורת לחטיבות הטלוויזיה.

כיום מתנהלת קבוצת בזק תוך הפרדה מבנית האוסרת על שיתופי פעולה בין החטיבות השונות, אך במקביל גם אוסרת על בזק לרכוש את הבעלות המלאה על yes. איסור זה, שהוטל בידי הרשות להגבלים עסקיים ב-2008 ואף אושרר בפסיקת בג"ץ ב-2009 (לאחר שבזק ערערה על החלטת בית הדין לערעורים של הרשות להגבלים עסקיים), יצר מצב לפיו בזק מחזיקה בכ-50% מ-yes, ובעל השליטה בבזק, שאול אלוביץ’, מחזיק במחצית השניה, אך האיסור על מיזוג החברות דורש מאלוביץ’ למכור את אחזקותיו ב-yes ובינתיים מוחזקות המניות בידי נאמן. אלוביץ’ כבר החל לאחרונה בנסיונות לשכנע את הרשות להגבלים עסקיים לשנות את החלטתה מ-2008, ולאפשר לו למכור את מניותיו ב-yes לבזק.

מעורבותה של ועדת חייק בנושא זה התבטאה בדיון לגבי הצורך בקיום ההפרדה המבנית בשוק התקשורת. המלצות הביניים של הוועדה, שפורסמו בחודש מרץ, קראו לביטול ההפרדה המבנית הנהוגה בבזק ובמידה מסויימת ב-HOT, אך הדגישה כי חברות השידורים, דהיינו yes ופעילות השידורים של HOT, יוכלו להתמזג עם הפעילויות האחרות של בזק ו-HOT רק לאחר ש"תתאפשר פעילות שוק טלוויזיה על גבי האינטרנט", הגדרה מעורפלת שלגביה הוועדה לא הרחיבה.

יצויין, כי למרות שהעברת שידורים על גבי רשת האינטרנט ניתנת ליישום טכנולוגי כבר שנים רבות, ולמעשה yes מעבירה את שידורי ה-VOD שלה מזה יותר

משנה על גבי האינטרנט, שוק הטלוויזיה כולו ממתין למסקנות צוות בראשות יו"ר המועצה לכבלים ולווין, ניצן חן, ומנכ"ל משרד התקשורת, עדן בר טל, שהיה אמור לפרסם מפת דרכים לרגולציה של שידורים שכאלה. לגופי מדיה רבים תוכניות לשידור וידאו על גבי הרשת ומכשירי צפיה רבים (טלפונים סלולריים, טאבלטים, מחשבים וכדומה), אולם גופים אלו חוששים מכניסה לתחום ללא הבהרת הזכויות והחובות שיחולו עליהם.

כיום נדרשים חברות הטלוויזיה הרב ערוצית והערוצים המסחריים לשלם תמלוגים, לייצר כמות מינימלית של הפקות מקור, ולעמוד בהגבלות לגבי פרסום ותוכן מסויימים. גופים המשדרים וידאו ברשת, מאידך, פטורים לכאורה מכל החובות הללו, ובקרב גופי המדיה המסורתיים חוששים מכניסה למיזמי וידאו על גבי הרשת ברמה מסחרית שמא יתברר בדיעבד כי גם שם הינם כפופים למגבלות דומות.

מסקנות הצוות של בר טל וחן מתעכבות זמן רב, ועשויות להתפרסם רק בשבועות הקרובים. חברי ועדת חייק הבינו כי התניית ביטול ההפרדה המבנית בין פעילויות הטלוויזיה והתקשורת בקיום שוק תחרותי של טלוויזיה על גבי הרשת אינו ישים, בהתחשב בחוסר הוודאות לגבי הגדרה של שוק שכזה מבחינה רגולטורית. לפיכך הוחלט בוועדה כי הגורם שיכריע באשר ליכולתן של החברות למזג לתוכן את פעילויות השידורים תהיה הרשות להגבלים עסקיים, שתבחן את התחרותיות בשוק הטלוויזיה תחת הגדרות משלה, שאינן כפופות להגדרות של משרד התקשורת.

הכתבה פורסמה בכלכליסט

לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה