מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

ועדת ערר של מועצת הרשות השנייה דחתה את הערעור של "מי עדן" על אי פסילת תשדיר "תמי 4-מבחן הטעימה"ועדת הערר של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בראשות דליה זליקוביץ’, דנה ביום חמישי האחרון (3.6.11) בערר שהגישה חברת "מי עדן" נגד החלטת מנכ"ל הרשות השנייה, מנשה סמירה, שלא לפסול את תשדיר הפרסומת "תמי 4- מבחן הטעימה", והחליטה לדחות את הערר.

יו"ר הוועדה, דליה זליקוביץ’, חיזקה את החלטתו של מנכ"ל הרשות, ואמרה, "לאחר שצפיתי במשדר, הגעתי למסקנה כי התשדיר אינו תוקף או ממעיט בערכה של "מי עדן", אלא מציג נתונים של "תמי 4" לסקר טעמים שהם ערכו, הנועד להצגת יתרונותיהם כצפוי בפרסום מסחרי חד צדדי. הועדה דחתה את הערר משום שלא התקבלו ראיות שסקר זה שקרי ביסודו, וכמו כן לא הייתה סטייה מכלל 16 לכללי האתיקה בפרסומת."

כזכור, תשדיר "תמי 4 – מבחן טעימה" אושר לשידור ע"י זכייניות הערוצים המסחריים בהתאם לכללי הרשות ולעקרונות התו האתי. לאחר עליית התשדיר לאוויר, התקבלה ברשות פנייה מאת חברת "מי עדן" בטענה שהנתונים המוצגים בתשדיר מטעים את הציבור. הרשות בדקה את הטענה בהתאם למסמכים שהוצגו לה ומצאה כי הנטען בתשדיר אינו מהווה הטעייה וכי הוא עומד בהתאם לכללים. הנושא נדון על ידי הצוות המקצועי בראשות סמנכ"ל טלוויזיה, והוחלט לאשרו, וכן על ידי המנכ"ל במסגרת ערר. למרות זאת פנתה חברת "מי עדן" בבקשה לערור על החלטת המנכ"ל בפני מועצת הרשות השנייה וזו דנה בפנייה וכאמור דחתה אותה.

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה