מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

מועצת הרשות השנייה הקימה צוות בדיקה לבחינת הטענות נגד התוכנית "האח הגדול"מועצת הרשות שמעה היום את נציגי קשת והפקת התוכנית האח הגדול

נוכח הפרסומים האחרונים בנושא נטילת התרופות הפסיכיאטריות בתוכנית "האח הגדול" מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קיימה הערב (19.3.12) דיון ממושך בהשתתפות נציגי הנהלת "קשת" והפקת התוכנית "האח הגדול". בדיון השתתפו מנכ"ל קשת, אבי ניר, מפיק התוכנית, אלעד קופרמן, סמנכ"ל הרגולציה, טלי גורן, ויועמ"ש קשת זוהר קדמון סלע.

המועצה החליטה על הקמת צוות בדיקה מיוחד בראשות מנכ"ל הרשות ובשיתוף סמנכ"ל טלוויזיה והיועצת המשפטית של הרשות. הצוות יגיש דוח מפורט שיכלול בין היתר, התייחסות לטיפול הרפואי שניתן למתמודדים בתוכנית והאחריות הכוללת של הזכיין. הצוות ישתמש במסקנות של הוועדות המקצועיות שהוקמו על ידי משרד הבריאות וללשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל לגבי הטיפול הרפואי והנפשי בתוכנית והתנהלותו של ד"ר רבינוביץ. כמו כן הצוות ירכז את הממצאים שיתקבלו ממשתתפי תוכניות הריאליטי בארבע השנים האחרונות על השאלונים.

המועצה תבחן האם היו הפרות של כללי הרשות בעונה השנייה של התוכנית וכן תבחן באיזה אופן לעדכן את ההנחיות, הכללים והקוד האתי שמבטיחים את שלומם וביטחונם של המשתתפים התוכניות טלוויזיה בכלל וריאליטי בפרט.

לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה