מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אישרה היום את התקציב להפקת חדשות בערוץ 10 לשנת 2012מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אישרה היום (14.5.2012) את התקציב להפקת חדשות בערוץ 10 לשנת 2012. המועצה קיימה היום דיון בנושא לאחר שנציגי חברת החדשות הציגו בפניה את תקציב החברה לשנת 2012, וזאת כחלק מהליך אישור התקציב. מטעם חברת החדשות השתתפו: יו"ר הדירקטוריון, יורם שכטר, מ"מ מנכ"ל החברה, אורי רוזן, סמנכ"ל הכספים, גבי שם טוב, וחברי הדירקטוריון, דפנה מיתר נחמד ודן אלמן.

לאחר דיון בנושא, המועצה החליטה לאשר את התקציב לצורך הפקת שידורי החדשות של הערוץ, כפי שאושר ע"י דירקטוריון החברה כולל נציגי בעלי הערוץ.

לדברי יו"ר המועצה, ד"ר אילן אבישר, "המועצה נתנה היום וודאות לעוגן המרכזי של שידורי החדשות. יחד עם זאת דירקטוריון החברה נדרש להביא בפני המועצה תקציב שנתי מאושר לשנת 2012 ליתר מרכיבי הפעילות של החברה."

לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה