מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

ועדת הטלוויזיה של מועצת הרשות השנייה דנה היום בלוחות השידורים של "קשת", "רשת" והטלוויזיה החינוכית לחודשים יולי- דצמבר 2012הועדה לא אישרה את לוח השידורים של "קשת", ואישרה את לוח השידורים של "רשת" ואת לוח השידורים של הטלוויזיה החינוכית.

ועדת הטלוויזיה קיימה היום (24.5.12) דיון בנושא לוחות השידורים של "קשת", "רשת" והטלוויזיה החינוכית לחודשים יולי- דצמבר 2012, וזאת לאחר ששמעה את נציגי הנהלות "קשת" ו"רשת" שהציגו בפניה את הלוח.

הוועדה החליטה לאמץ את המלצות הנהלת הרשות. הועדה לא אישרה את לוח השידורים של "קשת", הוועדה אישרה את לוח השידורים של "רשת" ואת לוח השידורים של הטלוויזיה החינוכית.

הוועדה לא אישרה את לוח השידורים העונתי של "קשת" וזאת לאור החוסרים בהוצאה המתוכננת, הן במחויבות השוטפת והן בהשלמת חוסרי העבר. הוועדה הנחתה את "קשת" להעביר בתוך שבועיים את התיקונים הנדרשים בהתאם להנחיות הרשות, כך בין היתר, הגדלת ההוצאה הכספית לסוגה עלית בתחום סרטי התעודה, הצגת התוכניות הייעודיות לשידור בתקופות החגים, ושיבוץ סדרה היסטורית שלא שובצה. כמו כן הוועדה העבירה דגשים לשיפורים לגבי תוכניות שלגביהן מבקשת "קשת" הכרה כסוגה עילית.

הוועדה אישרה את לוח השידורים של "רשת". יחד עם זאת הוועדה התנתה את אישור הלוח בביצוע מספר תיקונים ע"י "רשת", כך בין היתר, הגדלת ההוצאה הנדרשת בתוכניות תעודה והשלמת ההוצאה הנדרשת על סרטי קולנוע ישראליים. כמו כן הוועדה הדגישה את החובה להמשיך ולעמוד בהנחיית המועצה לשמירת האיזון שבין תוכניות ריאליטי לתוכניות מסוגה עילית.

הוועדה אשרה את לוח השידורים של הטלוויזיה החינוכית וזאת בכפוף לשיבוץ תוכנית חלופית במקום התוכנית "סוגרים חשבון" שלא אושרה.

לדברי יו"ר הוועדה, יעקב שחם: "הישיבות היו קשות, ענייניות וממצות שלא בלא מעט ויכוחים. אף אחד מהזכיינים לא יכול לקבל כמובן מאליו החלטה של וועדת הטלוויזיה. הוועדה תמשיך להיות עניינית ולקבל החלטות קשות תוך חיוב הזכיינים לעמוד בכל התחייבויותיהם, וזאת למען שמירה על תמהיל שידורים מגוון ואיכותי לטובת ציבור הצופים."

לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה