מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

מודל לרגולציה בעידן ההתלכדות – שת"פ בין הרשות השנייה והמכון הישראלי לדמוקרטיהנחמה לאור-דרורי,סמנכ"ל אסטרטגיה ומחקר: "החלטות רגולטוריות בלתי מתואמות יפגעו באינטרסים הציבוריים עליהם מופקדים גופי הרגולציה"

המכון הישראלי לדמוקרטיה והרשות השנייה
  המכון הישראלי לדמוקרטיה והרשות השנייה

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו והמכון הישראלי לדמוקרטיה משיקים פרויקט משותף שמטרתו בניית מודל לרגולציה בעידן ההתלכדות. הרשות והמכון מעמידים במרכז הדיון את ההיבטים הציבוריים והחברתיים בהסדרת המדיה. הסדרת המדיה בעידן ההתלכדות מחייבת תהליך מערכתי, בו שותפים גורמי הרגולציה השונים על המדיה הישראלית. מטרתם של הדיונים המשותפים ליצור מודל אפקטיבי, אחראי, מידתי וגמיש, להסדרת תוצרי מדיה שונים. לפרויקט מספר שלבים, שביצועם כבר החל:

שלב ההגיונות – הרשות השנייה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, הקימה צוותי חשיבה של אנשי אקדמיה בתחומים שונים. מטרת הצוותים לנסח, כל צוות בתחומו, את הרציונל למעורבות ציבורית בשידורים (ובאופן כללי יותר בתוכן). שלב ההגיונות נועד לתת מענה לשאלה "למה" עוד לפני שנעסוק בשאלה "איך". שבעה צוותים כתבו את רציונל בתחומם (החינוך, הכלכלה לימודי התקשורת, פסיכולוגיה, תרבות ורוח ומדע המדינה.

הערכה טכנולוגית וכלכלית – הרשות השנייה הזמינה תחזית כלכלית-טכנולוגית על מנת להעריך מהם השינויים הטכנולוגיים הצפויים במדיה בישראל. בין השאר, ייבדקו תרחישי החדירה של טכנולוגיות שונות וההשפעות האפשריות הצפויות על המודל הכלכלי של השידורים בישראל.

מתווה למודל רגולציה בעידן ההתלכדות -  מתווה ראשוני למודל לרגולציה בעידן ההתלכדות עוצב על ידי ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר מן המכון הישראלי לדמוקרטיה נחמה לאור-דרורי, ונועה אלפנט לפלר מהרשות השנייה.

בסוף חודש יוני יתקיים כנס עם אנשי רגולציה ואקדמיה, מהארץ ומחו"ל, במטרה להעריך, בדיון משותף, בנושא מודל רגולציה בעידן ההתלכדות. קבוצת הדיון היא השלב הראשון בדיון המשותף הנחוץ ליצירת מודל רגולציה מקיף, המסוגל להתאים את עצמו לסביבת שידור משתנה תוך שמירה על עקרונות ציבוריים חיוניים. בין שאר האורחים מחו"ל,יו"ר epra, איגוד הרגולטורים של תחום התקשורת באירופה. לדיון יוזמנו כל הרגולטורים ומקבלי ההחלטות הנוגעים ברגולציית תקשורת בישראל.  

נחמה לאור, סמנכ"ל אסטרטגיה  ומחקר ציינה כי: "בעידן של שינויים טכנולוגיים ותוכניים מרחיקי לכת, חשוב ליצור, בצורה מושכלת, מודל מערכתי לרגולציה על המדיה. שיתוף הפעולה עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, גוף מחקר מקצועי ומוביל, תורם רבות לבניית תשתית יציבה למודל כזה. הזמנת גורמי הרגולציה האחרים לקחת חלק בתהליך, היא ביטוי לחשיבות שאנו רואים בהסדרה מערכתית ושיטתית של פלטפורמות תוכן שונות. החלטות רגולטוריות בלתי מתואמות יפגעו באינטרסים הציבוריים עליהם מופקדים גופי הרגולציה".

 

עו"ד ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, מרכזת פרוייקט תקשורת ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, מוסיפה כי  למדיום הטלוויזיוני השפעה מרחיקת לכת על דמותן של החברה, התרבות והדמוקרטיה. על כן, גם בעידן הדיגיטלי, ראוי לקיים בירור מעמיק בשאלת הצורך בהתערבות מתקנת ומשלימה מצד המדינה, כמייצגת את האינטרס הציבורי. המכון הישראלי לדמוקרטיה מעמיד את עצמו לרשות גופי הרגולציה השונים, ובכללם הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, על מנת לקדם הצפת סוגיות הנוגעות לקשר שבין טלוויזיה, חברה  ודמוקרטיה, ולסייע למקבלי החלטות להיערך בצורה ראויה לאתגרים הניצבים בפניהם.     

 

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה