מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

שיפור משמעותי בנושא עוצמת הקול בפרסומות בערוצים 2 ו-10מנתונים של אגף פרסומות ואגף הנדסה ברשות השנייה עולה כי חל שיפור משמעותי בנושא עוצמת הקול במעברים בין תכניות ופרסומות בערוצים 2 ו- 10.

נורית דאבוש, יו"ר המועצה
  נורית דאבוש, יו"ר המועצה

עפ"י הנתונים עולה כי חלה ירידה במספר ההפרות שהוציאה הרשות השנייה לזכיינים:

 

 

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

ינואר

פברואר

קשת

0

0

0

1

0

רשת

28

17

20

1

0

ערוץ 10

39

68

0

25

4

 

כידוע, מדובר בלמעלה ממאה  מעברונים ביום לזכיין ובלמעלה מ-3000 מעבורונים בחודש לערוץ .

 

נורית דאבוש יו"ר מועצת הרשות השנייה אמרה על הנתונים כי "בהמשך למדיניות של המועצה לענות על האינטרס הציבור אני שמחה שהמועצה, שאיתרה את בעיית עוצמת הקול כמפגע ציבורי,  הביאה לשיפור משמעותי בתחום. אנחנו מקווים שנצליח לפתור את הבעיה כולה בהמשך".

 

כזכור, מועצת הרשות השנייה הנחתה את הזכיינים לרכוש מכשירים אשר יבחנו וינטרו את עוצמת הווליום בפרסומות. גם הרשות השנייה רכשה מכשור שכזה. החל  מ- 9 באוגוסט מקיימת הרשות ניטור ומדידה של עוצמות דחיסת הווליום בשידור (תכניות ופרסומות). כפי שקבעה מועצת הרשות השנייה חריגה בדחיסת עוצמות השמע תיחשב לזכיינים כהפרה. רמת השמע אשר הוגדרה היא: db 28- (עם אפשרות לסטיות רגעיות של db2 ±) והיא תשמש למכלול השידורים – תכניות, פרסומות,קדימונים וכל אלמנט שידורי אחר. מטרת אחידות התקינה היא להגיע למצב שבו הצופה היושב מול המקלט מקבל את השידור בעוצמת קול אחידה ככל האפשר, בלי להידרש תדיר לכוון את העוצמה בשלט.

 

ידיעה קודמת לכל חדשות התקשורת ידיעה הבאה