מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

הרשות השנייה קבעה כי הפרסומת של חברת הפניקס לסרטן תשודר במתכונתה המצומצמת בלבדבימים האחרונים שודרה באמצעי התקשורת פרסומת של חברת הביטוח "הפניקס"  שהציעה לצופים שהם או קרוביהם חלו בסרטן, לרכוש ביטוח שיקל עליהם את ההתמודדות הכלכלית והבריאותית עם המחלה הנוראה.

הפרסומת שבה נראים בין היתר אזרחים "נמלטים" מהמחלה ומתחננים שלא תקח אותם, התבססה בין היתר על הנתון לפיו אחד מכל שלושה אזרחים עלול לחלות במחלה הקשה.

אלא שהפרסומת עוררה גל גדול של פחד בקרב הצופים. אל לשכתו של נציב פניות הציבור ברשות השנייה הגיעו תלונות של אזרחים רבים שטענו כי הפרסומת מפחידה ומעוררת אי נוחות גדולה. אחרים ובהם בני משפחות של חולים או של מי שנפטרו מהמחלה טענו כי היא עוררה בהם רגשות קשים.

במקביל התנהל דיון ער באמצעי התקשורת  וברשתות החברתיות סביב הפרסומת ובעיקר סביב הפחדים והחרדות שהיא עוררה.

בעקבות התלונות הרבות ובעקבות הדיון שהתנהל סביב הפרסומת , בחן אותה נציב פניות הציבור של הרשות השנייה דוד רגב.

"צפיה בפרסומת מעלה תחושה קשה מאוד בעיקר סביב הקטע שבו נראים אזרחים המתחננים "למחלה" שלא תקח אותם. מנגד הפרסומת אינה מציעה לדעתי פתרון ראוי לפחד שהיא יוצרת בתחילתו. המוצר שמציעה הפרסומת הוא סיוע כספי וליווי מקצועי לחולה ולמשפחתו ש"יעשו סדר" בהתמודדות עם המחלה. אינני מתנגד לפרסום שיש בו אלמנט המטריד את הציבור ומעורר אותו למחשבה. אך על הדבר לבוא כשבצידו תכלית ראויה. כך למשל הפרסומות העוסקות בתאונות הדרכים ומציגות תוצאות קשות של תאונות , באות לתכלית ראויה שעיקרה מאבק בתאונות  הדרכים. במקרה זה לא מצאתי תכלית ראויה שבאה בצד הפרסום למעט הרצון לפרסם מוצר תוך שימוש ציני באלמנט הפחד שהוא  במקרה זה קמאי בחברה הישראלית. כל זה מוביל לכך שיש הרבה מאוד טעם רע בפרסומת זו ובעיקר בחלק בו מתחננים האזרחים שהמחלה לא תגיע אליהם." כתב דוד רגב בחוות דעת בעקבות הצפיה בפרסומת.

הנציב המליץ להסיר מהפרסומת  את החלק בו נראים האזרחים מתחננים למחלה שלא "תתפוס" אותם.

גם בהנהלת הרשות השניה סברו כי בפרסומת ישנם תכנים הכוללים אלמנטים של הפחדת הציבור .

בעקבות זאת הורתה הרשות השנייה לערוצים המשדרים את הפרסומת לשדרה במתכונתה המצומצמת שאינה כוללת את הקטע בו נראת המחלה "רודפת" אחרי אזרחים.

עוד קבעה הרשות כי במקרה ובו יבקשו הזכיינים לשוב ולשדר את הפרסומת המלאה תובא הבקשה לבחינה מחודשת של הרשות כתנאי לשידור.

נציב פניות הציבור ברשות השנייה דוד רגב בירך על החלטת הרשות :"אינני רואה כל בעיה בפרסומו של מוצר הבא להקל על חולים במחלות קשות ובהן הסרטן אך אין מקום לעשות זאת בכל מחיר ובעיקר באמצעות הפחדת הציבור" אמר רגב.

ידיעה קודמת חזרה לעמוד הנציב ידיעה הבאה