מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

לראשונה דוח תקופתי של נציב פניות הציבור ברשות השנייה לחודשים ינואר- יוני 2012: מאז תחילת השנה הוגשו כ 1,400 תלונותדו"ח חצי שנתי ראשון של נציבות פניות הציבור של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מגלה: כל צופה חמישי מתלונן על מהדורות החדשות. כמעט כל צופה שני מתלונן על תוכניות. הרוב המכריע מתלונן על תכנים פוגעניים בשידור בהם התנהגות לא הולמת ותכנים מינים.

מהדו"ח של נציב פניות הציבור ברשות השנייה דוד רגב  המציג את נתוני פניות הציבור במחצית הראשונה של שנת 2012 (ינואר עד יוני)  ואשר הוצג בפני חברי מועצת הרשות השנייה והנהלת הרשות, עולה כי מאז תחילת השנה הוגשו כ 1,400  תלונות לנציבות פניות הציבור ברשות השנייה. מניתוח הנתונים עולה כי 41  אחוז מהתלונות על תוכניות , 19 אחוז על פרסומות ,18 אחז על חדשות  ו 20 אחוז פניות כלליות הכוללות בקשות למידע על הרשות ועל עידן +.

על מה התלונן הציבור?

58 אחוז מהפונים התלוננו על תכנים פוגעניים בהם התנהגות לא הולמת,  גזענות וסקסיזם , פגיעה בילדים, התבטאויות לא הולמות , התנהגות מראיינים והדרת נשים.

9 אחוז מהפונים התלוננו על אתיקה עיתונאית שכללה טענות על נטיות פוליטיות לכאורה של שדרנים ומנחים בתוכניות אקטואליה, דיווחים לא מדויקים ולא מאוזנים והעדר כיסוי חדשותי של תחומים או מגזרים בחברה הישראלית.

8 אחוז התלוננו על מסחריות יתר הבאה לידי ביטוי בתכנים שיווקיים ובריבוי פרסומות.

19 אחוז התלוננו על שירות לצופה שכלל בעיקר שינוים לא צפויים בלוחות שידורים

מהדו"ח עולה כי כל תלונה רביעית שהוגשה (24 אחוז) נמצאה מוצדקת על פי ראייתה של הנציבות. בחלק מהמקרים דרש נציב פניות הציבור דוד רגב מהזכיינים להתנצל בפני הצופים, לתקן תכנים פוגענים או בוטים ולהפעיל פיקוח עצמי מוגבר. רק כ 2 אחוז מהתלונות של הפונים נמצאו לא מוצדקות.

כל תלונה שניה (54 אחוז) שבה חש המתלונן נפגע  אך הזכיין לא עבר על הכללים, טופלה על ידי הנציבות בדרך של גישור ופישור בין הצדדים. ב 20 אחוז מהתלונות האחרות הטיפול עדיין לא הסתיים.

כתוצאה מפעילות הנציבות פורסמו ארבע התנצלויות בשידורי טלוויזיה ורדיו על פי דרישתו של הנציב רגב זאת לאחר שהתברר כי שדרנים ומנחים פגעו בצופים או בקבוצות אוכלוסייה. בלמעלה מ 35 מקרים אחרים, הועברו התנצלויות של הזכיינים למתלוננים. במקרים אחרים פתחה הרשות השנייה בהליכי הפרה כנגד זכיינים לאחר שהתלונות שהגיעו לנציבות נמצאו מוצדקות.

במקרים אחרים קוצרו או הוסרו פרסומות וקדימונים והוסרו מהם תכנים שפגעו בצופים בהם תוכן שפגע בחולי סרטן, תוכן שפגע בילדים מאומצים ומשפחות מאמצות , תוכן שפגע בתלמידי החינוך המיוחד, הסרת קללות מקדימון , הגבלת שעות שידור לפרסומת שכללה תוכן מיני , קיצוץ קדימון שהפחיד ילדים ,תוכן מיני בוטה בתוכנית ילדים ונוער, הסרת פרסומת מטעה על צמיד בריאות, הסרת תוכנית שלה ניתנה חסות על ידי חברת מטבחים שפשטה את הרגל והסרת תוכנית מלוח השידורים בשעות הצהרים לאחר שנמצאו בה תכנים בוטים.
בנוסף בעקבות תלונות צופים שנמצאו מוצדקות קרא הנציב רגב לזכייני הטלוויזיה והרדיו להפעיל פיקוח עצמי מוגבר במספר נושאים בהם תכנים המשודרים בשעות הצהרים לילדים ונוער, הימנעות מפרסום מוצאם של המסוקרים אם אין לכך קשר לפרסום עצמו, דרישה לפרסום עלות מדויקת של שיחות באמצעות מוקדי 1-900 לתחנות הרדיו האזוריות ועוד.

"נתוני המחצית מצביעים על מודעות הולכת וגוברת של הצופים לתכנים שאינם נוחים לצפיה בעיקר בחדשות, תוכניות מציאות, פרסומות ותוכניות בידור. כוחו של הצופה לשנות תכנים שאינם הולמים הוא גדול יותר ממה שרבים סבורים מנגד יש לציין לטובה את הזכיינים שגילו רגישות גדולה לפניות הציבור ופעלו לתקן בהקדם ליקויים שהתגלו. אנו בנציבות פועלים למצוא את האיזון בין חופש הביטוי והיצירה שניתן לזכיינים במסגרת השידורים לבין שמירה על כבודם של הצופים והמאזינים." אמר נציב פניות הציבור ברשות השנייה דוד רגב בעקבות ממצאי הדו"ח.

הדו"ח החצי שנתי הנערך לראשונה, הוצג  בפני חברי מועצת הרשות השנייה והנהלת הרשות. יו"ר המועצה ד"ר אילן אבישר אמר "הרשות השנייה מחויבת לשרת את הציבור בדרך הטובה ביותר. הנציב מהווה את חוליית הקשר עם רחשי הציבור. המועצה מייחסת חשיבות רבה לפניות שמטופלות על ידי הנציבות. הפניות מצביעות לא פעם על בעיות נקודתיות, ולעיתים הפניות אף מובילות להתאמה של מדיניות ולגיבוש כללים חדשים."

מנכ"לית הרשות השנייה בפועל אילת מצגר אמרה כי, "הרשות רואה חשיבות רבה בתגובות המתקבלות מהציבור לגבי השידורים. ערוץ הידברות זה מהווה נדבך נוסף בקשר של הרשות עם הציבור ובעבודת הפיקוח השוטפת שמבצעת הרשות מול הגופים המשדרים."


נציבות פניות הציבור ברשות השנייה- רקע

נציבות פניות הציבור ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מטפלת מדי שנה באלפי פניות ותלונות המגיעות מהציבור על שידורים בערוצי הטלוויזיה והרדיו הציבוריים מסחריים, בכלל זה, ערוצים 2 ו 10 בטלוויזיה ו 16 תחנות הרדיו האזוריות. הפניות עוסקות במגוון התחומים וכוללות, תוכניות טלוויזיה, מהדורות החדשות, פרסומות, קדימונים, לוחות השידורים, תשדירי רדיו  וכו’’. כל פניה נבדקת לגופה ולכל פונה ניתן מענה. ניתן לפנות אל נציבות פניות הציבור באמצעות אתר האינטרנט של הרשות השנייה, פקס או מכתב. הכתובת לפניות  www.rashut2.org.il

ידיעה קודמת חזרה לעמוד הנציב ידיעה הבאה