מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

חדשות תקשורת

דוח נציב פניות הציבור ברשות השנייה למחצית 2013: עלייה של 22% במספר הפניות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בעיקר בנושא תכנים פוגענייםבמחצית הראשונה של שנת 2013 הוגשו לנציבות תלונות הציבור ברשות השנייה 1,806 תלונות. מדובר בעלייה של 22% במספר הפניות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מדוח נציבות פניות הציבור ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו שהופץ היום.

בתחום הטלוויזיה, כל תלונה שנייה הייתה בעניין תכנית טלוויזיה וכל תלונה שלישית בעניין פרסומת. כשני שלישים מהתלונות היו על תכנים פוגעניים בטלוויזיה, בכללם התנהגות אלימה, קללות וביטויים לא הולמים. בתחום הרדיו, כ-74% מהתלונות שהתקבלו היו בעניין תכניות. כל תלונה שנייה הייתה בעניין תכנים פוגעניים, בהם קללות, אמירות סקסיסטיות והתבטאויות גזעניות.

נציבות פניות הציבור מצאה כי כ-21% מהתלונות היו מוצדקות. בעקבות זאת, תוקנו וקוצצו כמה תכנים, בהם פרסומות ונפתחו הליכי הפרה נגד הזכייניות ואלה נדרשו להקפיד בנושאים שונים.

המגמות העיקריות העולות מניתוח הפניות מצביעות על עלייה בתלונות בנושא ביטויים פוגעניים וקללות, בעיקר בתכניות מציאות, ריבוי תוכן שיווקי, בעיקר בתכניות בוקר, תכניות בישול ומציאות, קידום עצמי של תכנים במהדורות החדשות וריבוי פרסומות.

מפילוח התלונות לפי זכיין עולה כי כנגד הזכיינית "רשת" הוגשו 331 תלונות, נגד "קשת" הוגשו 205 תלונות ונגד "ישראל 10" הוגשו 108 תלונות. בתחום הרדיו הוגשו 86 תלונות נגד "רדיו ללא הפסקה", 28 תלונות נגד "קול ברמה" ו-11 תלונות נגד "אקו".

נציב פניות בציבור ברשות השנייה, דוד רגב, אמר: ״נתוני הדוח מצביעים על שתי מגמות עיקריות: האחת עליה במספרם של הפונים המתלוננים על התכנים המשודרים . השנייה חוסר שביעות רצון הולך וגובר של הצופים והמאזינים משידור תכנים המלווים באלימות , סקסיזם, קללות וביטויים פוגעניים. הציבור דורש שידור נקי יותר ופחות אלים. אני קורא לזכיינים להגביר את הזהירות בבואם לשדר תכנים בוטים ואלימים ולהיות קשוב יותר לציבור".

מנכ"ל הרשות, שי באב"ד התייחס לממצאי הדוח: "נתוני הדוח מלמדים כי ציבור הצופים והמאזינים מגלה ערנות ומייחס חשיבות לתוכן ושפה הולמת בשידורים. הציבור מגלה היום פחות סובלנות לתוכן פוגעני ואלים, והדבר בא לידי ביטוי במדיניות הרשות השנייה אשר שמה לנגד עיניה לצמצם תכנים שהציבור סולד מהם ולקדם תכנים העולים בקנה אחד עם המגמות עליהן אמונה הרשות בהתאם לחוק." 

קבצים להורדה
דו"ח פניות ציבור חצי שנתי: ינואר - יוני 2013
ידיעה קודמת חזרה לעמוד הנציב ידיעה הבאה