עידוד היצירה
הפקות הרשות
הפקות בעשייה
הפקות משודרות
ארכיון הפקות
קרנות ותמיכות
פעילויות ואירועים

גבעה באדום

בימוי: אידו סלע הפקה: גורן הפקות בע"מ
גבעה באדום

סרט תעודה המתאר את הקרב על תל פאחר ביוני 1967.

בשטח ההשמדה למרגלות מוצב תל פאחר, בתעלות הבזלת ובבונקרים החפורים, איבד גדוד 12 של חטיבת גולני את מרבית לוחמיו ומפקדיו. הקרב שהתנהל במלחמת ששת הימים בצפון רמת הגולן נחשב עקוב מדם, משובש, מאולתר ורצוף מעשי גבורה. בתל פאחר דבר לא התבצע על פי התכנון המוקדם, ובדיעבד אומרים הלוחמים, שמלכתחילה מדובר היה בקרב שסופו ידוע מראש. הקרב בתל פאחר הותיר את היחידה כואבת, מתאבלת ושבורה. יחד עם זאת, בעבור הלוחמים ששרדו מן הקרב, מרביתם עולים חדשים ממזרח אירופה ומצפון אפריקה, היה תל פאחר טבילת האש שצרבה בהם את הזהות הישראלית של אותם ימים והקנתה להם תחושה של שוויון מול הצברים והאשכנזים שלצדם לחמו. לחטיבת גולני מורשת קרב ארוכה ומפוארת ממלחמת ששת הימים, אך קרב תל פאחר זכה למעמד כמעט מיתולוגי, שהיה מרכזי בעיצוב הדימוי העצמי של לוחמיה ומפקדיה לדורות.


מידע נוסף
ימים מיוחדים מסגרת הפקה:
2002 שנת ההפקה:
49 דקות משך התוכנית:
הפקות עצמיות סוג ההפקה:
סרטי תעודה ליום הזיכרון 2001 נושא המכרז:
מועדי שידור
יום ב' 15.04.2002 שעה 23:13 ערוץ 2
יום ב' 05.05.2003 שעה 21:44 ערוץ 10
יום ב' 26.04.2004 שעה 10:00 ערוץ 2