עידוד היצירה
הפקות הרשות
הפקות בעשייה
הפקות משודרות
ארכיון הפקות
קרנות ותמיכות
פעילויות ואירועים

שתוף פעולה עם קרנות

שיתוף פעולה עם קרנות

המטרה המרכזית העומדת בבסיס שיתופי הפעולה בין הרשות השנייה לבין קרנות ציבוריות היא הגדלת כמות הסרטים המופקים בפועל, ועל ידי כך קידום ועידוד היצירה הדוקומנטרית הישראלית.

בין שיתופי הפעולה:

קרן אביחי  - קרן אביחי והרשות השנייה יזמו פרוייקט משותף המבקש להביא אל המרקע סיפורים המשקפים מציאות מורכבת של זהות ותרבות יהודית על גווניה השונים. מטרת שיתוף הפעולה לסייע ליוצרים למצוא כיוונים חדשים לסיפוריהם בעזרת מושגים כגון: ערבות הדדית, פמיניזם, יחס לזר, הומניזם, מרד, שפה עברית, פיוט וחזנות, מיתוסים, אינדבידואליזם, שנאת חינם, ציונות ועוד. במסגרת זו נבחרה סדרה תיעודית בת 3 פרקים "האינפורמנטים". השקעת הרשות לשנת 2004 בסדרה זו - 500,000 ש"ח.

הקרן החברתית   - שיתוף פעולה בין הקרן החדשה לקולנוע ולטלוויזיה והרשות השנייה אשר נוסד בשנת 1999. מטרתה ליצור מסלול של סיוע להפת סרטים הנותנים ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל. הנושאים והיוצרים במסלול זה משקפים את מכלול הרבדים המרכיבים את החברה הישראלית על מגזריה השונים. השקעת הרשות לשנת 2004 - 2,340,000 ש"ח.

הקרן הרב תרבותי ע"ש שרון עמרני ז"ל  -   הקרן לעידוד קולנוע רב תרבותי (גשר) והרשות השנייה ייסדו קרן משותפת המיועדת להפקת יצירות רב תרבותיות לטלוויזיה.  מטרת הקרן לעודד יצירת קולנוע וטלוויזיה בישראל, שיביאו אל המרקע תכנים חדשים ופנים חדשות מתוך מגוון התרבויות בארץ, שלא קיבלו ביטוי הולם עד כה.  הקרן שמה דגש על דיאלוג פתוח שיתנהל בשאלות העוסקות בשיח בין הזהויות התרבותיות השונות בישראל. השקעת הרשות לשנת 2004 - 600,000 ש"ח.

קרן יהושע רבינוביץ’  -  קרן רבונוביץ והרשות השנייה המשיכו בשנת 2004 את שיתוף הפעולה ביניהן שהחל בשנת 2003. הסרטים המופקים במסגרת זו הינם סרטי תעודה. השקעת הרשות לשנת 2004 - 1,460,000 ש"ח.

קרן מקור  - קרן מקור והרשות השנייה ייסדו שיתוף פעולה ביניהן.   השקעת הרשות לשנת 2004 - 600,000 ש"ח.

רשימת התכניות לשנת 2005