עידוד היצירה
הפקות הרשות
הפקות בעשייה
הפקות משודרות
ארכיון הפקות
קרנות ותמיכות
פעילויות ואירועים

שיתוף פעולה עם גופי שידור

שיתוף פעולה עם גופי שידור

בבסיס שיתופי הפעולה עם גופי שידור בחו"ל, סרטים העוסקים בנושאים ישראלים ויהודים בתפוצות.

בשנת 2003 החלה הרשות  השנייה במסורת של הפקת סרטי תעודה בשיתוף גורמי שידור מחו"ל. הרשות מעוניינת להשתתף בעשייה הדוקומנטרית העולמית ורואה לנכון לקחת חלק בשיתופי פעולה עם מדינות אירופיות, ובאמצעותן ליצור סרטים עם זווית מעניינת בכל הקשור לנושאים ישראלים ויהודים.

בשנת 2004 נבחרו 3 סרטים להפקה במסגרת זו.