עידוד היצירה
הפקות הרשות
הפקות בעשייה
הפקות משודרות
ארכיון הפקות
קרנות ותמיכות
פעילויות ואירועים

הפקות הרשות

בהתאם לסעיף 48 לחוק הרשות השנייה, התש"ן – 1990, הרשות השנייה רשאית להפיק ולשדר, או להורות לבעל זיכיון לשדר, שידורים מטעמה בנושאים שלדעתה יש בהם עניין מיוחד לציבור ובלבד שהיקף שידורים אלו לא יעלה על 2% בשנה מכלל השידורים בכל ערוץ שעליו היא מפקחת, ובחלוקה שווה ככל האפשר בין בעלי הזיכיונות. הפקות הרשות משודרות כיום בערוצים 2 ו-10 בשעות שידור שנקבעות בין הרשות לבין הזכיין המשדר.  

בהפקות אלה, מבקשת הרשות לעסוק בנושאים ולפנות לקהלים שאינם מוצאים מענה מספק בשידורי הערוצים המסחריים, והיא רואה בהן חשיבות רבה, בהיותן משוחררות מכל שיקול מסחרי ובהיותן בעלות ייחוד, עניין וערך ציבוריים.

הרשות רואה חשיבות רבה בהפקת תכניות בעלות ייחוד, עניין וערך ציבוריים, שנושאיהן מרכזיים וראויים לתפוס מקום בסדר היום הציבורי, תוך שיתוף מספר רב, ככל האפשר, של יוצרים ישראליים ועידודם של יוצרים צעירים ויוצרים מהפריפריה.

הרשות מעמידה את סרטי התעודה בראש סדר העדיפויות יחד עם דרמות טלוויזיוניות, תכניות תרבות ואמנות איכותיות. זאת כדי להביא אל מרקעי הערוצים המסחריים נושאים חברתיים בעלי חשיבות לשיח הציבורי בישראל כמו חינוך, דו קיום, פריפריות חברתיות וגאוגרפיות, מעמד האישה וכדומה. סיפורים אישיים, אנושיים ובעיקר כאלה שלרוב לא מקבלים ביטוי בשידורים המסחריים.

בכל שנה מגדירה הרשות את הנושאים המרכזיים שבהם תעסוק בהפקותיה ואת המסגרת התקציבית לכך. ההפקות נעשות במכרזים סגורים ופתוחים, באמצעות קרנות שהקימה הרשות, שיתופי פעולה עם קרנות קולנוע וטלוויזיה וגופים ציבוריים וכן קופרודוקציות עם גופי שידור מחו"ל.

הרשות מקפידה כי כל התכניות המופקות בעבור הרשות השנייה ילוו בכתוביות בעברית למען קהל הצופים כבדי השמיעה.

 

תחומי ההפקה המרכזיים:

> סרטי תעודה באורך מלא – עיסוק בנושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי, כדוגמת: חינוך ודיוקנאות של אישים ששינו את פני החברה בארץ, התמודדותה של העדה האתיופית במציאות החיים בישראל והבעיות המלוות אותה בניסיונה ליצור חיים נורמליים.

> תכנית תרבות – עיסוק בתרבות ובמרכיביה בפריפריות החברתיות בישראל ובחינת השילוב בין התרבויות השונות כפי שהוא בא לידי ביטוי בתחומי האמנות השונים.

> שת"פ עם זכיינים – שיתופי פעולה עם זכייני הרשות השנייה בהפקת סרטי תעודה, סדרות תעודה ותכניות בעלות חשיבות פריפריאלית.

> רצועה מהחיים רצועה דוקומנטרית מקורית המשודרת בערוצים 2 ו-10. הרצועה עוסקת בתיעוד תרבותי וחברתי של המציאות היום-יומית במדינת ישראל.

> קופרודוקציות עם גופי שידור מחו"ל שיתופי פעולה עם גופי שידור במדינות שונות תוך התמקדות בנושאים ישראליים ויהודיים מזווית טיפול מיוחדת.

>  שיתופי פעולה עם קרנות הצגת נושאים חברתיים.

> פרוייקט שווים במסגרתו ייבחר סרט אחד שיעסוק בנושא צדק חברתי ושוויון בין המגזרים השונים בישראל.

> קרן סנונית  שידור סרטי סטודנטים שהופקו במסגרת הקרן, המעודדת יוצרים צעירים.