טלוויזיה

רישיונות לשידורי טלוויזיה וחדשות

הרשות השנייה הינה תאגיד סטטוטורי אשר הוקם מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן: "חוק הרשות השנייה").
תפקידה המרכזי של הרשות השנייה הינו קיום שידורים ופיקוח עליהם בהתאם להוראות חוק הרשות השנייה.
כמו כן, מעניקה הרשות רישיונות לשידורי טלוויזיה ובכללם שידורי חדשות וזאת על פי חוק.
הרישיונות ניתנים אף לערוצים זעירים/ולערוצים זעירים ייעודיים והכל על פי הוראות חוק הרשות השנייה.
בעלות הרישיון משדרות שידורים מסחריים ציבוריים הפתוחים לציבור.