רדיו אזורי

זיכיונות לתחנות הרדיו

בישראל פועלות כיום 17 תחנות רדיו אזוריות ומגזריות הנמצאות בבעלותם של גורמים פרטיים ומשדרות שידורים מסחריים ציבוריים, שהרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אחראית לפיקוח על פעילותן. 12 תחנות משדרות לקהל המוגדר על פי אזור גיאוגרפי; ארבע תחנות מיועדות למגזרים מבודלים (המגזר הדתי, המגזר החרדי והמגזר הערבי), ותחנה אחת, שהוקמה באזור יהודה ושומרון מכוח צו אלוף פיקוד מרכז, משדרת לאזור זה. הפעלתה של תחנת רדיו המשדרת באמצעות גלי רדיו מחייבת קבלת זיכיון, וזאת עקב מספרם המוגבל של התדרים המאפשרים פעילות זו. משרד התקשורת אמון על הקצאת רישיונות לשימוש בתדרים להפצת שידורי תחנות הרדיו האזוריות ואחראי גם לפיקוח על העמידה בתנאי ההקצאה. הרשות השנייה אחראית למתן זיכיונות לשם הפעלתן של תחנות הרדיו האזוריות ומסדירה את פעילותן ואת הפיקוח עליהן.

אזורי הזיכיון לשידורי הרשות