דו"חות הרשות

דו"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 2021

דו"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 2020

דו"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 2019

דו"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 2018

דו"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 2017

דו"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 2016

דו"ח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 2015

לארכיון