הנגשת שידורים

כתוביות ושפת הסימנים

 כמתחייב מהוראות חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה - 2005, בעלי הרישיון מחוייבים ללוות את כל התכניות
ומהדורות החדשות אשר המשודרות בערוצים 12 ו 13 בכתוביות או בשפת סימנים המיועדים לכבדי שמיעה.
הכתוביות מוצגות על גבי המסך בשני אופנים:    

* כתוביות גלויות המופיעות על גבי המסך.                    

* כתוביות סמויות, לצורך דרישתן יש לבצע מספר פעולות פשוטות בשלט (פעולות אלו משתנות בין ספקי שירותי הטלוויזיה השונים) 

בתחילת כל תכנית המלווה בכתוביות סמויות יופיע סימון המידע את הצופים בדבר ליווי התכניות בכתוביות
בתכניות המשודרות בשידור חי, הכתוביות נכתבות בזמן אמת ולכן יתכן פער של שניות בין הופעת הכתוביות לשידור עצמו
בהתאם לחוק כתוביות ושפת סימנים קבעה ועדת התיאום חלוקה בדבר ליווי מהדורות החדשות המרכזיות בשפת סימנים במהלך ימי השבוע, להלן החלוקה;

                               חלוקה בימי חול

                         חלוקה במוצאי שבת

חלוקת שפת הסימנים במהדורות החדשות

חלוקת שפת הסימנים במהדורות החדשות

                                                                                                                     לדו"ח כתוביות וסימנים