4 מיליון שקלים נוספים להפקות מקור ישראליות

תאריך פרסום 12.07.2022

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו פרסמה לשימוע את הכללים לחלוקת כספי שווי חברות החדשות  2 ו־10 בסך ארבעה מיליון שקלים

כספים אלו מתווספים לסך של כ־35 מיליון ₪ כספי ביד, ששוחררו בהתאם לאמות מידה שקבע משרד התקשורת
הכספים מיועדים לטובת הפקות מקור ישראליות של תוכניות מסוגה עילית שיוצגו על מסך הטלוויזיה
---------

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו פרסמה לשימוע את הכללים לחלוקת כספים בהתאם לסעיף 62ה לחוק הרשות השנייה, ביניהם כספי שווי חברות החדשות 2 ו־10, בסך ארבעה מיליון שקלים. כלל הכספים מיועדים לשידור הפקות מקומיות קנויות של תוכניות מסוגה עילית, זאת, במטרה להעשיר את מסך הטלוויזיה ביצירה הישראלית.
עם המעבר של ערוצי התקשורת המסחריים מזיכיון לרישיון ובהתאם לחוק הרשות השנייה, נדרשו בעלי הזיכיון – קשת, רשת וערוץ 10 לשלם עבור הערכת שווי חברות החדשות אותן הן ביקשו להמשיך להפעיל. התמורות שהתקבלו עבור חברת חדשות 2 וחברת חדשות 10 הסתכמו בסך ארבעה מיליון שקלים. נזכיר, כי לאחרונה שוחררו כספי הביד שהתקבלו מתשלום אפיקי השידור של הערוצים קשת, רשת וערוץ 10 בסך כ־35 מיליון שקלים. כמו כספים אלו, גם הכספים שכבר אושרו משמשים לטובת חיזוק היצירה הישראלית במסך הטלוויזיה הישראלית.
כאמור, מועצת הרשות השנייה פרסמה את השימוע אשר במסגרתו מוצע כי הכספים שיועברו לערוצי הטלוויזיה, ישמשו לטובת הפקות תוכניות מסוגה עילית בלבד, וישודרו במסך הטלוויזיה בשעות הנצפות (19:00 – 24:00).

לכללי חלוקת הכספים