שימועים

שימועים

הזמנה לקבלת עמדות - בחינת אסדרה בתחום רכש המדיה בטלוויזיה

30.03.2023

שימוע בעניין הארכת הוראת השעה שנקבעה בעניין סעיף 5 (ב) (2) כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (חסות לתכניות טלוויזיה) תש"ע-2009 ("כללי החסויות")

14.03.2023

שימוע בנושא כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (בטוחות לרשיון לשידורי טלוויזיה), התשע"ב-2011

תאריך פרסום 12.07.2022

לא פעיל

שימוע בנושא כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שימוש בכספים שהתקבלו ברשות לפי סעיף 62 ה לחוק), התשפב-2021

תאריך פרסום 12.07.2022

לא פעיל

שימוע בנושא הכוונה לקיים דיון בעניין כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (חסות לתוכניות טלוויזיה) התש"ע -2009 - הוראת שעה

תאריך פרסום 01.03.2022

לא פעיל

שימוע בנושא אורך מהדורת החדשות

תאריך פרסום 15.02.2022

לא פעיל