חופש מידע

חופש מידע

בקשה לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 מאפשר לכל אזרח ישראלי או תושב, לקבל מידע מהתאגיד בהתאם להוראות חוק זה.
פנייה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרת בקשה על סך ‏20 ש"ח ובהתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.
בקשה לקבלת מידע תוגש לממונה על חופש מידע באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים

יצירת קשר:

הממונה על חופש המידע ברשות השנייה: עו"ד אופיר ביתן 

טלפון:  02-6556225/6

דוא"ל:  rozi@rashut2.org.il   /  yaara@rashut2.org.il