חקיקה

חקיקה

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (תוכן פרסומי בטלוויזיה) תשפ"ב - 2021

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (תכניות ממומנות בטלוויזיה), תשפ"ב- 2021

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הוצאה להפקה של סרטים ישראליים), תשע"ב-2012

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים ותנאים לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה), תשע"ב-2011

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (בטוחות לרישיון לשידורי טלוויזיה), תשע"ב-2011

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכניות טלוויזיה), תש"ע-2009

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), תש"ע-2009

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (עוצמת הקול בשידורים), תשס"ט-2009

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים – מתן התראות), תשס"ג-2002

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת), תשנ"ד-1994

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלויזיה), תשנ"ד- 1994

אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו, תשנ"ד- 1994

תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון), תשנ"ב-1992

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), תשנ"ב-1992