מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו היא של הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, והיא מחויבת לה ולפרטיות המשתמשים באתר זה (להלן "הרשות").

במדיניות פרטיות זו תוכלו למצוא מידע על מה שאנחנו עושים עם המידע שנאסף על אודותיכם בעת השימוש בשירותים שלנו.

שימו לב כי במסגרת השירותים שלנו ייתכנו קישורים לשירותים של מפעילים אחרים כגון: Google YouTube, Twitter, Facebook. על שירותים אלו יחולו תנאים ומדיניות פרטיות שונים מזו של הרשות, ולכן מומלץ לבדוק אותם לפני מסירת כל מידע אישי.

אנו נפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו לפי הוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באמצעים סבירים. ככלל, לא חלה על אדם חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי־מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק שירותים מסוימים ככל שתזדקקו להם.

המידע יישמר במאגר המידע של הרשות למשך הזמן הדרוש לתאגיד למימוש המטרות המותרות לו על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו. העיקרון המנחה אותנו הוא לא לשמור מידע יותר מהנדרש.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

פרטי קשר ומידע נוסף שתספקו לנו – אנו אוספים מידע הקשור לאספקת השירותים לרבות שם מלא, פרטי התחברות, כתובת דוא"ל וכל מידע נוסף שתעבירו באמצעות פנייה אלינו באמצעי הקשר המפורטים מטה.

מידע בקשר לאתר האינטרנט שלנו – אנו משתמשים ב־Cookies (להלן: "עוגיות") וב־Web Beacons, לרבות של צדדים שלישיים, לצורכי אבטחת מידע ולשם ייעול השירותים שלנו ועל מנת להתאים את השירותים להעדפותיכם האישיות. עוגיות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע על הצפייה ועל השימוש בנכסים הדיגיטליים.

שימוש בעוגיות מסייע לזהות אתכם בעת כניסה חוזרת לאתר האינטרנט שלנו. באמצעותן תנוטר פעילותכם באתר וייאסף באופן אוטומטי מידע כגון כתובת IP, משך הביקור באתר, גרסת מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן, מיקום ועוד.

ניתן להפסיק את איסוף המידע באמצעות העוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן או בגלישה דרך דפדפן אנונימי (כמו Chrome Incognito). אם ייחסם השימוש בעוגיות, ייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים עוד, או שיהיה צורך להזין מחדש את הפרטים האישיים. שינוי הגדרות אלו באחריותכם.

שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, מציעים אפשרויות שליטה נוספות באמצעות הגדרות המשתמש שלכם באתריהם. מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של גוגל: https://policies.google.com/technologies?hl=iw.

מידע על אחרים

כשאתם מוסרים לנו מידע על אחרים, עליכם לקבל את הסכמתם למסירת המידע.

שימו לב, החוק מגן גם על פרטיותם של ילדים. כבדו את החוק ואת ילדיכם בהתאם לגילם, הסבירו להם על איסוף המידע כפי שמתואר במדיניות זו, קבלו את הסכמתם והדריכו אותם בשימוש בטוח באינטרנט.

אילו שימושים נעשה במידע שנאסף?

אנו נשתמש במידע שנאסף לצורך פרסונליזציה, כלומר, לאספקת השירותים והתאמתם אליכם, לצרכים תפעוליים, ליצירת קשר, לשירות תמיכה, לניהול וייעול השירותים שלנו ובקרה עליהם, לקיום נהלים ומדיניות, לאבטחת מידע, לטיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, לצרכים סטטיסטיים ולמחקר (לרבות שימוש באמצעים כגון אנונימיזציה פסאודונימיזציה, להפיכת מידע אישי למידע לא מזוהה או לא מזוהה באופן ישיר), ולהגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים. 

העברת מידע לצד שלישי

הרשות תוכל להעביר את המידע לצדדים שלישיים במקרים הללו:

  • לצורכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים שלנו, למשל לשם מניעת הונאות. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר.
  • קבלני משנה וספקים שאנחנו משתפים פעולה עימם במסגרת הפעילות השוטפת שלנו (כמו ספקי שירותי מחשוב ענן ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים).
  • אם התקבל אצלנו צו שיפוטי המורה לעשות כן או אם קיימת דרישה שבדין לעשות כן.
  • ייתכן שנעביר מידע אישי לצדדים שלישיים לצורכי מחקר וסטטיסטיקה. העברת מידע אישי במקרה כזה תיעשה במידע אגרגטיבי, ומתוך נקיטת אמצעים שיקשו על זיהויכם במאמץ סביר.

זכות עיון במידע, תיקונו ו/או מחיקתו

הינכם זכאים לפנות בכתב לנציבות פניות הציבור של הרשות בבקשה לעיין במידע שנאסף ומוחזק אצלנו לפי מדיניות פרטיות זו על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. אם יתברר לכם כי המידע שאנו מחזיקים עליכם אינו נכון, זכותכם לבקש את תיקונו או את מחיקתו. בפנייה אלינו יש לציין פרטי זיהוי כפי שתתבקשו, על מנת שנוכל לזהות אתכם כיאות.

אבטחת מידע

הרשות נוקטת אמצעי אבטחת מידע מנהליים, לוגיים, פיזיים וניהוליים סבירים ומתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותה ולפי הוראות הדין כדי להגן על שלמות פרטי ההזדהות ואבטחת פרטי ההזדהות מפני גישה של צדדים שלישיים, לרבות מקרי אובדן, גניבה, גישה, שימוש ושינוי בלתי מורשים. לצורך זה, הרשות משתמשת באמצעי אבטחה סבירים ומקובלים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום, לרבות הגנה על התשתיות הדיגיטליות באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים כדי להגן על המידע שלכם.

למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של הרשות. כל עוד נוקטת הרשות אמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד געקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותכם לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה וכדומה.

הודעות בדבר שינויים ועדכונים

הרשות רשאית לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי צורך ובשיקול דעתה הבלעדי. אנא שימו לב לשינויים ועדכונים אלו אשר יופיעו במדיניות הפרטיות המוצגת באתר, משום שהם יחולו עליכם.

יצירת קשר עם הרשות

הרשות השנייה פועלת לאפשר לכם לצרוך שירותים דיגיטליים נוחים ומאובטחים מתוך שמירה על סטנדרטים גבוהים בתחום אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות.

עם זאת, אם תגלו חולשה או פגיעה וכן לצורך בירור פרטים על הזכויות אנא פנו אלינו ישירות כדי שנוכל לטפל בנושא מייד.

ניתן לשלוח פניות לכתובת הדוא"ל  rozi@rashut2.org.il