אודות

אודות

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (להלן: "הרשות השנייה") מאסדרת את שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריים מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן - 1990 ותפקידה פיקוח על השידורים לפי החוק.

הרשות היא תאגיד סטטוטורי ובמילוי תפקידה היא פועלת להגן על ציבור הצופים והמאזינים, להבטיח השקעה ביצירה ובהפקה ישראלית, לשמור על כללי האתיקה ולעודד תחרות.

האסדרה מתבצעת בדרך של פיקוח ואכיפה, הענקת זיכיונות ורישיונות לגופי שידור, קביעת כללים והנחיות לפעילותם ובקרה על ביצועיהם.

הרשות מפקחת על שוק השידורים המסחריים ובו הערוצים המסחריים ערוץ 12 וערוץ 13 הכוללים את חדשות 12 וחדשות 13; הערוצים הזעירים עכשיו 14 (לשעבר 20) וערוץ 24; הערוצים הזעירים הייעודיים 9 (המשדר בשפה הרוסית) וערוץ והלא טי.וי (هلا המשדר בשפה הערבית); וכן 17 תחנות הרדיו האזוריות (90, 103FM, א-שמס, אקו, גלי ישראל, דרום, חיפה, ירושלים, לב המדינה, נאס, צפון, קול ברמה, קול הים האדום, קול חי, קול רגע, רדיוס, תל אביב).

        חזון - תקשורת מסחרית ישראלית איכותית                 

 

הרשות השנייה מפעילה את מערך עידן+ החל משנת 2008 במטרה להנגיש את השידורים העיקריים לכלל הציבור חינם בהתאם לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, תשע"ב – 2012.

תפקידי הרשות

1. הגנה על שוק תחרותי, בין היתר באמצעות הסרת או הנמכת חסמי כניסה לתחום השידורים.

2. קידום התרבות והיצירה הישראלית באמצעות הבטחת השקעה בהפקות מקומיות, בתוכניות סוגה עילית ובשידורי חדשות.

3. הבטחת שידור מידע מהימן, הוגן ומאוזן.

4. הנגשת השידורים לטובת אנשים עם מוגבלות.

5. הגנה על הצרכנים – מניעת הטעיה, הקפדה על גילוי נאות, שמירה על חופש הביטוי, מענה לתלונות הציבור והגנה על קטינים.

מבנה הרשות

את מדיניות הרשות קובעת מועצה ציבורית אשר מונה 15 נציגי ציבור במינוי שר התקשורת אחת לארבע שנים, והיא גם הגוף המפקח על פעילות הרשות. הרכב המועצה משקף את מגוון הדעות וההשקפות הרווחות בחברה בישראל. הרשות מורכבת מאנשי מקצוע ועובדי מנהלה ובראשה עומדת מנכ"לית הרשות.