פרטי יצירת קשר

פרטי יצירת קשר

בית הדפוס 20 ירושלים

02-6556222

דוא"ל מזכירות : mazkirut@rashut2.org.il

טופס פניות הציבור

טופס פנייה לעידן+

למוקד עידן+ : 3455*