תרבות שיח

תרבות השיח

תרבות השיח בחברה הישראלית ובתקשורת בפרט זוכה לביקורת רבה בשנים האחרונות.

הכניסה המאסיבית של הרשתות החברתיות בשני העשורים האחרונים טשטשה את הגבולות בין מותר ואסור בשיח הכללי והפוליטי בפרט, וזלגה גם לתקשורת המרכזית ברדיו ובטלוויזיה.

לגופי התקשורת השפעה רבה על השיח והתרבות בחברה

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו המפקחת על ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו המסחריים רואה לעצמה חובה לפעול לשינוי המצב בשיתופם .

בקשנו לבדוק עד כמה הנושא הזה מפריע לציבור, ולשם כך בצענו סקר מעמיק ממנו עלה כי 97% מצרכני החדשות והאקטואליה בטלוויזיה נחשפו לשיח פוגעני בשידור. גם בקרב מאזיני הרדיו התוצאות דומות. והשיח הזה מעורר בקרב רבים מדי תחושות של כעס ועלבון.

אנו מאמינים בחשיבותו של חופש ביטוי , מתן מידע אמין ומדויק וייצוג מגוון דעות בשיח מכבד ולא פוגעני .

הרשות השנייה ערכה כנס להעלאת הנושא לסדר היום ולהוביל לשינוי בתרבות השיח. בכנס השתתפו גופי תקשורת רבים במטרה משותפת ליצור תשתית לתרבות שיח מכבדת ומאוזנת בכלי התקשורת ולגבש סטנדרטים מוסכמים למניעת שיח פוגעני שיוטמעו ברגולציה עצמית.