קשר עם הציבור
פנייה לעידן+
פניה לדוברת
פנייה לנציב
עידן +
מערך עידן+
.
  משדרי הטלוויזיה שבת 30.7.2016
ערוץ 2 19:58  חדשות - בליווי כת' סמ...
21:15  המשימה: אמזונס
ערוץ 10 19:57  המגזין עם אושרת קוטלר...
21:15  גב האומה

נציב פניות הציבור
דוברת הרשות השניה

מדרוג יומי 27.07.2016 (פרטים 4+)

תכנית ערוץ / משדר אלפי פרטים   %
נתח
המשימה אמזונס 560.8 30.1
חדשות 2 465.7 28.5
מונית הכסף 385.1 22.2
חדשות 2 - תכנית 232.4 17.5
עושות חשבון 3 254.4 13.8

חדשות תקשורת

על שולחן המועצה