קול החדשות
שירות ללקויי ראייה
קשר עם הציבור
פנייה לעידן+
פניה לדוברת
פנייה לנציב
עידן +
מערך עידן+
.
 • הנחיות לבעל זיכיון בעניין השידורים ...

  כידוע, ביום ה-17.3.15 עתידות להיערך הבחירות לכנסת ה-20. לקראת הבחירות, מצאה לנכון היועצת המשפטית של הרשות לחדד מספר סוגיות עקרוניות בנושא השידורים בתקופה זו בטלוויזיה וברדיו, הן ביחס לתקופת 60 הימים הקודמים לעריכת הבחירות והן ביחס לתקופה של הבחירות המקדימות לראשות המפלגות השונות. האמור בהנחיות יתייחס, בין היתר, לתמצית הוראות החוק, להחלטות הרלוונטיות שניתנו בפסיקה בעניין תעמולת הבחירות, וכן להחלטות והנחיות שהתקבלו ע"י יושבי ראש ועדות הבחירות לכנסת.

 • קול קורא- מאגר הדירקטורים/ות מטעם ...

  16.11.14- הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו החלה בהליך איתור ומיון של מועמדים ומועמדות, אשר ייכללו במאגר מועמדים מטעמה לצורך אפשרות מינוים בעתיד לנציגי ונציגות ציבור בדירקטוריונים של חברות החדשות המפוקחות על ידי הרשות השנייה.

 • הרשות השניה מודיעה לצופי עידן+

  כי פרסומים על התאמת ערכת קליטה להרחבת מערך עידן+ לשידוריHD בתקן DVB-T2 אינם מבוססים ואינם מתואמים עם הרשות השניה

 • ערוצים 2 ו-10 ימשיכו להיות מופצים ...

  החשיבות היא בעיקר עבור המגזר הערבי, אשר צופה בערוצים הישראליים באמצעות הלוויין

  משדרי הטלוויזיה יום שני 26.1.2015
ערוץ 10 10:00  סדר יום חדש ש.ח.
12:00  ראש בראש (כת-עב)
19:57  חדשות 10 - כת' סמויות
21:00  המסע המופלא של אהרוני...

נציב פניות הציבור
דוברת הרשות השניה

מדרוג יומי 21.1.2015 (פרטים 4+)

תכנית ערוץ / משדר אלפי פרטים   %
נתח
המירוץ למיליון 2015 1053.9 42.7
חדשות 2 693.2 29.8
טקסי דרייבר 2 ש.ח 503.4 26.6
חדשות 2 - תכנית 440.5 22.7
שש עם עודד בן-עמי 428.6 26.0

חדשות תקשורת

על שולחן המועצה